De toekomst van het clubhuis: informatiebijeenkomst 18 maart

Op maandag 18 maart is er een bijeenkomst in het clubhuis waarop de clubhuiscommissie verslag doet van wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Voor deze bijeenkomst is een uitnodiging verstuurd naar de 36 klankbordgroepen die eind 2023 via het vragenformulier hun input hebben geleverd. 

Ook de vele leden die via de ideeënbus hebben meegedacht, zijn van harte welkom. De bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, staat ook open voor alle andere leden met belangstelling voor de toekomst van het clubhuis.

De clubhuiscommissie maakt dankbaar gebruik van de input uit alle vragenlijsten en uit de ideeënbus bij het opstellen van het programma van eisen (PVE). Dit PVE vormt de basis voor de diverse toekomstscenario’s die uiteindelijk zullen worden gepresenteerd aan de leden tijdens een ALV. Deze scenario’s zullen een maand voor de ALV via het besloten gedeelte van de website beschikbaar komen.

Aan het PVE wordt nog steeds gewerkt, maar de commissie wil de leden graag tussentijds informeren over de oogst tot nu toe. Uit de inventarisatie wordt immers nu al duidelijk waar de leden het in grote lijnen over eens zijn – en waarover juist niet. Op de avond worden de meningen en ideeën samengevat, ook als het gaat om strategische keuzes als verbouw of nieuwbouw. Verder doet de commissie verslag over de contacten met de gemeente, het overleg met andere verenigingen met soortgelijke ervaringen en eventuele wet- en regelgeving waarmee bij de clubhuisvernieuwing rekening moet worden gehouden.

De clubhuiscommissie is in juni 2023 gevraagd om te onderzoeken wat de beste oplossing is voor alle problemen van het bestaande clubhuis. HBS Craeyenhout is sinds de oplevering in 1968 enorm gegroeid, het gebouw wordt veel intensiever gebruikt dan vroeger, de installaties zijn verouderd en de onderhoudskosten veel hoger dan verantwoord. De clubhuiscommissie onderzoekt op welke manier een nieuw of vernieuwd clubhuis voor al deze problemen een duurzame oplossing kan bieden.

Clubhuiscommissie Nieuws Overzicht