Interviews Craeyen over clubhuisvernieuwing

In de nieuwste Craeyen is uitgebreid aandacht besteed aan het werk van de clubhuiscommissie die sinds juni van dit jaar belast is met de clubhuisvernieuwing. Tycho Vermeire en Bernard van Dijk, respectievelijk voorzitter en secretaris van de commissie, komen uitgebreid aan het woord. 

Ook geven verschillende prominente leden van de vereniging hun mening over wat er met het clubhuismoet gebeuren.Wie er ook in het artikel aan het woord komt en wat voor toekomstig clubhuis ze ook voor ogen hebben, iedereen is het er roerend over eens dat er iets moet gebeuren.

Wie er ook in het artikel aan het woord komt en wat voor toekomstig clubhuis ze ook voor ogen hebben, iedereen is het er roerend over eens dat er iets moet gebeuren. De slechte bereikbaarheid voor ouderen en minder validen, de gedateerde inrichting en techniek, de ontoereikende toiletten, het gebrek aan duurzaamheid – alles komt aan bod. Het clubhuis moet op de schop. Maar met behoud van de huidige gezellige sfeer, daarover is iedereen het ook eens.

Zorgvuldig proces

In het Craeyen-artikel benadrukken Tycho en Bernard dat in de commissie volop deskundigheid zit om haar werk te doen, maar dat het allerbelangrijkste is dat de hele vereniging erbij wordt betrokken. Tycho: “We willen van begin af aan een zorgvuldig proces doorlopen om alle geledingen in de club goed mee te nemen en te betrekken in de realisatie van een Plan van Eisen voor een nieuw clubhuis. In zo’n participatieproces mag je geen steken laten vallen, dus daar zijn we eerst mee aan de slag gegaan.”

Als de commissieleden spreekt over alle geledingen, dan bedoelen ze echt iedereen. Dus ook de jeugd. Bernard: ‘We willen bouwen voor de toekomst, dus ook de kinderen tot twaalf jaar hebben de aandacht in dat proces. Op de Herfstkampen zijn we in spelvorm ook hun wensen en ideeën voor een nieuw clubhuis opgehaald.”

Verschillende meningen

De commissie heeft dertig tot veertig doelgroepen geïdentificeerd die de komende tijd aan de hand van vragenlijsten hun wensen en suggesties kenbaar kunnen maken. Aan de hand van al die input zal een beeld ontstaan van wat nodig is om het vernieuwde clubhuis de komende decennia goed te laten functioneren. Of het betekent dat het clubhuis wordt gerenoveerd, herbouwd of dat er op een andere plek nieuwbouw komt? Daar verschillen de meningen over.

Het uiteindelijke voorstel zal met alle input rekening houden. Maar dat niet iedereen zijn zin kan krijgen, is vanwege de uiteenlopende meningen nu al duidelijk. Tycho: “We willen in de totstandkoming van de plannen ook niet haasten. We willen alle leden goed meenemen, mensen bij de hand nemen. Betrokkenheid is cruciaal. Uiteindelijk zal niet iedereen tevreden zijn, want niet alle wensen zullen gehonoreerd kunnen worden. Des te belangrijker is het dat je goed laat zien wat je als commissie wanneer en waarom doet.”

Downloads:

Clubhuiscommissie Nieuws Overzicht