Veel animo voor aftrap clubhuisvernieuwing

Op dinsdagavond 10 oktober kwamen zo’n kleine vijftig HBS’ers in het clubhuis bijeen om de aftrap van de clubhuisvernieuwing bij te wonen. De bijeenkomst was onderdeel van de aanpak van de clubhuiscommissie om zo veel mogelijk leden bij de toekomst van het clubhuis te betrekken.


Alle aanwezigen kregen een vragenlijst uitgereikt waarin zij, samen met hun achterban, hun wensen en ideeën kunnen verwoorden. Mede op basis van de input uit al deze vragenlijsten zal de clubhuiscommissie het programma van eisen (PVE) opstellen. Dit PVE vormt weer de basis voor verschillende toekomstscenario’s met bijbehorende kostenramingen. Het feitelijke besluit over de clubhuisvernieuwing volgt in een later stadium en wordt door de leden tijdens de ALV genomen.   

In zijn openingswoord benadrukte commissievoorzitter Tycho Vermeire dat nu het moment is aangebroken dat de leden – de uiteindelijke gebruikers van het clubhuis – hun wensen kunnen verwoorden. De commissie houdt alle opties open: van verbouw, renovatie tot herbouw of nieuwbouw, al dan niet op dezelfde plek. Gijs van Alphen en Luc Sidler, die samen met Sanne Marie Smit binnen de clubhuiscommissie de bouwkundige driehoek vormen, gaven vervolgens een nadere toelichting op de vragenlijst.

Deze vragenlijst behelst uiteenlopende onderwerpen waarin alle aspecten van het terrein en de opstallen worden meegenomen, van de entrees, de kleedkamers, de bar, het terras, de keuken, het huidige en het gewenste gebruik van ruimtes, de sfeer, de verbindingen tussen de ruimtes, de routing en de logistiek, eventuele maatschappelijke functies, duurzaamheid, technische vernieuwingen en nog veel meer.

Om de gedachtenvorming te stimuleren, werden voorbeelden getoond van bezochte clubhuizen van andere sportverenigingen, waaronder Were Di, MHZ, ASC-Ajax, HRC en Ockenburgh. Naast het verzamelen van informatie via de vragenlijst roept de clubhuiscommissie alle andere leden op hun ideeën voor te leggen via de speciale ideeënbus op de website. Uiteraard kan iedereen ook een van de leden van de clubhuiscommissie persoonlijk benaderen of een mail sturen naar clubhuiscommissie@hbs-craeyenhout.nl.

Clubhuiscommissie Nieuws Overzicht