Iedereen praat mee over de clubhuisvernieuwing

Over twee weken – om precies te zijn op 10 oktober – vindt de kick-off plaats van de ledenraadpleging voor de clubhuisvernieuwing. Voor die avond zijn tientallen vertegenwoordigers van allerlei besturen, commissies en hockey-, voetbal- en cricketteams door de clubhuiscommissie uitgenodigd.

De clubhuiscommissie heeft als opdracht te onderzoeken op welke manier een nieuw of vernieuwd clubhuis voor onze huisvestingsproblemen een duurzame oplossing kan bieden. Daarvoor roept de commissie ook de hulp van de leden in, bijvoorbeeld door op de bijeenkomst van 10 oktober aan alle aanwezigen een vragenlijst uit te reiken waarin zij al hun wensen en ideeën kunnen verwoorden. De clubhuiscommissie gebruikt de input uit alle vragenlijsten bij het opstellen van het programma van eisen (PVE). 

Voor de bijeenkomst van 10 oktober zijn uitnodigingen verstuurd naar:

Hockey
Aanvoerders damesteams

Aanvoerders jeugdteams

Aanvoerders veterinnenteams

Hockeybestuur

Jeugdcommissie hockey

Scheidsrechters hockey

Seniorencommissie

Technische commissie jeugd

Technische commissie senioren

Zomerkampcommissie hockey

 

Voetbal

Aanvoerders jeugdteams

Aanvoerders seniorenteams

Aanvoerders veteranenteams

Scheidsrechters voetbal 

Jeugdcommissie Voetbal

Technische commissie jeugd

Technische commissie/SMT

Voetbalbestuur

Zomerkampcommissie voetbal

 

Cricket

Aanvoerders seniorenteams

Cricketbestuur

Jeugdcommissie cricket

Zami cricket

 

Vereniging

Algemeen bestuur

Archiefcommissie

Club van 50

Communicatiecommissie

Ereleden

Exploitatiecommissie

Kookploegen

Maatschappelijke commissie

Normen- en waardencommissie

Redactie CRAEYEN

Sponsorcommissie/HBS BusinessClub

Verenigingsmanager

Vrijwilligersploeg

Ook kunnen alle leden op individuele basis hun ideeën aan de clubhuiscommissie voorleggen, Daarvoor is inmiddels een speciale ideeënbus op de website actief – van harte aanbevolen. Uiteraard kan iedereen ook een van de leden van de clubhuiscommissie persoonlijk benaderen of een mail sturen naar clubhuiscommissie@hbs-craeyenhout.nl.

Clubhuiscommissie Nieuws Overzicht