Alle ideeën voor het clubhuis zijn van harte welkom

Op 19 juni is op de ALV de clubhuiscommissie geïnstalleerd. De commissie heeft als opdracht te onderzoeken op welke manier een nieuw of vernieuwd clubhuis voor onze huisvestingsproblemen een duurzame oplossing kan bieden.

De zomerperiode is door de commissie onder meer gebruikt om planningen te maken, de consultatie van de leden voor te bereiden, een aanvang te maken met de communicatie intern en extern en een begin te maken met het inventariseren van de financiële mogelijkheden.

Op de website is inmiddels een ideeënbus actief, waarop alle leden hun ideeën voor het clubhuis kenbaar kunnen maken. De clubhuiscommissie roept iedereen nadrukkelijk op hun mening te geven.

Een ander zichtbaar gevolg is het nieuwe logo dat de herkenbaarheid moet vergroten van alles wat met het nieuwe of vernieuwde clubhuis te maken heeft. Het logo is gemaakt door Linsie Spaans van bureau Daliz, moeder van Kas en Résa de Bruin. Het beeldmerk maakt duidelijk dat ‘werk in uitvoering’ het centrale thema is van de clubhuiscommissie.

Ook de consultatie van de leden staat in de steigers. Belangrijke geledingen binnen HBS – tot nu toe zijn er zo’n 40 in kaart gebracht  – zijn inmiddels uitgenodigd voor bijeenkomsten waarop zij hun vragenlijst zullen ontvangen. Hun antwoorden worden verwerkt in het programma van eisen dat de clubhuiscommissie zal opstellen. Op 10 oktober is er een kick-off in het clubhuis en op 1 november een inloopavond voor vragen en hulp bij het invullen van de vragenlijst.

Clubhuiscommissie Nieuws Overzicht