Normen en Waarden

HBS Craeyenhout kent drie kenwaarden die gelden voor alle leden en voor iedereen die bij HBS Craeyenhout te gast of op bezoek is. Het zijn nadrukkelijk geen gedragsregels, die zijn bijvoorbeel al door de KNVB of andere sportbonden al in een convenant opgesteld.

De drie kernwaarden zijn:
Sportiviteit, Respect en Verantwoordelijkheid

Sportiviteit
We kennen allemaal de regels van het voetbalspel, hockey en cricket. We weten wat mag en wat niet mag. Toch maken we allemaal wel eens een overtreding, soms per ongeluk, soms expres, soms licht, soms grof. Moedwillige grove overtredingen horen niet binnen onze normen en waarden. Contact met de tegenstander voor de wedstrijd en erna, bijvoorbeeld door elkaar een hand te geven en de bezoekende partij te ontvangen helpen bij het scheppen van een vriendschappelijke sfeer.

Respect
Respect voor anderen. Respecteer elkaar; pesten, onbehoorlijk taalgebruik, intimidatie en geweld willen we niet. Probeer elkaar met positief commentaar aan te moedigen. Mopperen en schelden hebben niets opbouwends in zich en werken eerder averechts. Coach je medespelers en luister ook naar je leider/trainer. Respecteer zijn beslissing over bijvoorbeeld opstelling en reservebeurten. Respect voor andermans eigendommen. Je richt natuurlijk geen vernielingen aan en je hebt respect voor andermans eigendommen. Je laat ook altijd een kleedkamer netjes achter Respect voor beslissingen van de scheidsrechter. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter, ook al zijn ze in je ogen fout. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren

Verantwoordelijkheid
Voetbal, hockey en cricket zijn  een teamsport die je op een vereniging speelt. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Houd je aan de regels en aan de afspraken. Zorg dat je er altijd bent, je teamgenoten rekenen op je. Je bent aanspreekbaar op je gedrag en je draagt een steentje bij aan het verenigingsleven.

Normen en Waarden Overzicht