Protocol alcohol en drugs HBS Craeyenhout

Het bestuur van HBS Craeyenhout wil aan iedereen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken is een gezonde en veilige omgeving bieden. HBS Craeyenhout vindt het belangrijk dat zij als vereniging toeziet op naleving van de wettelijke verplichtingen rondom alcohol en drugs. 

Binnen de normen en waarden van HBS Craeyenhout is geen ruimte voor onrechtmatig gebruik van alcohol en/of drugs. Bovendien vindt de vereniging het van belang dat het gebruik van alcohol en drugs aan duidelijke regels gebonden is, zeker waar het gaat om jeugdige leden. Daarom heeft het bestuur van HBS Craeyenhout dit protocol alcohol en drugs opgesteld. Uitgangspunt zijn de wettelijke kaders waaraan de vereniging dient te voldoen. In aanvulling daarop heeft de vereniging eigen regels die worden gehanteerd rond dit onderwerp. Deze leest u in de bijlage.

Downloads:

Normen en Waarden Overzicht