Vrienden van HBS 1

Wat doen en wat zijn de Vrienden van HBS 1 en 2
 
Vrienden van de HBS selectie, waarom hebben we die nodig?
HBS streeft er naar een gezellige familieclub te zijn, maar tegelijkertijd ook op het hoogste amateurniveau wil voetballen. Dat geldt met name voor het vlaggenschip van onze selectieteams.
Onder de selectie van HBS verstaan wij de ongeveer 26 spelers die samen het 1e vormen. Omdat er gedurende het seizoen vaak een beroep gedaan wordt op de spelers van het team en er veel gezamenlijk getraind wordt beschouwen wij dit als een geheel. Omdat het voor onze jongere jeugd en lagere teams aantrekkelijk en leerzaam is als de selectie van HBS 1 en 2 op een hoog niveau presteren heeft onze vereniging een beleid waarbij wij trachten alle jeugd minstens twee keer per week te laten trainen door gediplomeerde en betaalde trainers. Een groot deel van onze voetbalbegroting wordt daarvoor gebruikt.
De voetbalbegroting voorziet in combinatie met onze hoofdsponsor voorts in de kosten voor sportkleding en voetbalschoenen voor de selectiespelers.
 
Om onze selectiespelers te behouden, zonder ze te betalen, want dat is iets wat HBS absoluut niet wil, moeten we wel andere faciliteiten bedenken om onze selectiespelers te stimuleren en te behouden.
 
Wij hebben in onze vereniging gelukkig leden die bereid zijn om deze jongens kosteloos te helpen bij studie- en loopbaanbegeleiding, medische verzorging of hersteltherapie, financieel advies of huisvestingproblemen. Dat is allemaal belangeloze inzet van onze eigen leden.
Maar er is meer en daar is wel extra geld voor nodig. Zo krijgt de selectie op donderdagavond na de training een maaltijd en een drankje aangeboden. Ook na de uitwedstrijden, wordt gezamenlijk onderweg of in Den Haag gegeten. Bij de thuiswedstrijden krijgen de jongens een barkaart en dan zijn er nog de teammuitjes. Die verschillen van een barbecue, een bowlinguitje of naar een wedstrijd van een profclub.
Hoogtepunt zijn de jaarlijkse trainingskampen . In de winterstop wordt er vaak geskied of gaat men op trainingskamp naar  zonnige oorden. Zo low budget als mogelijk, maar het kost toch geld natuurlijk. Busreis, eten en drinken, verblijf het moet allemaal betaald worden. En als er aan het eind van het seizoen nog budget over is is er nog een eindejaarweekend als seizoenafsluiting waar geld voor nodig is. Om dit alles soepel te laten verlopen zijn een aantal jaren geleden de “Vrienden van de HBS selectie” opgericht.
 
In het verleden is gebleken dat wij 100 a 120 Vrienden nodig hebben, die bereid zijn om 100,- per Vriend te doneren om alle kosten te dekken. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat als wij niet vroeg in het seizoen met de werving voor deze donaties beginnen we het benodigde budget niet halen en dat is natuurlijk een teleurstelling voor de spelers die aan het eind van het seizoen ook moeilijker te motiveren zijn om zich voor de werving in te zetten. Ons streven is dan ook om halverwege oktober alle gelden binnen te hebben zodat wij ons volledig kunnen richten op de organisatie van de teamuitjes en trainingskampen en alles wat daarbij komt kijken.
 
Daarom kunt u van ons de volgende wervingsacties verwachten:
 • Half augustus sturen wij circa 250 leden, die ooit Vriend zijn geweest of belangstelling hebben getoond om Vriend te worden een persoonlijke brief met een wervingskaart. Die brief kan ook als een conceptfactuur beschouwd worden.
 • In de 3e/4e week van augustus sturen wij een wervingsmail aan alle leden van de vereniging waarvan wij een e-mailadres hebben.
 • Begin september sturen wij een eenmalige herinneringsmail aan de 250 mensen die een persoonlijke brief hebben gekregen, maar waarvan we nog geen betaling ontvangen hebben.
 • Begin oktober sturen we een laatste herinneringsmail aan alle leden.
Vanaf half augustus t/m begin september zullen de spelers en wat mensen rondom de selectie u benaderen in het clubhuis om lid te worden. Daarna zullen we zo veel mogelijk vermijden u nog lastig te vallen.
 
Wat krijgt u ervoor?
Een reguliere Vriend bieden wij:
 • 2 x per jaar een lunch met wijnarrangement bij een thuiswedstrijd van het 1e team. Voorafgegaan door de voorbespreking van onze trainer Marcel Koning.
 • U ontvangt onze wekelijkse voorbeschouwingmail.
Behalve Vriend van de HBS selectie kunt u ook balsponsor worden. Een balsponsor bieden wij behalve wat een reguliere Vriend krijgt:
 • Naamsvermelding op het Vriendenbord in het Clubhuis en op de website
 • Naamsvermelding in het programmablad bij thuiswedstrijden en vermelding door de speaker.
 • Naamsvermelding op de poster van de thuiswedstrijden
 • Naamsvermelding in de voorbeschouwingmail bij de thuiswedstrijden
 • Drankje en hapje na de wedstrijd in de bestuurskamer met de spelers op de dag dat u balsponsor bent.
Wat kost het?
De bijdrage voor een reguliere Vriend is € 100,- per seizoen.
De bijdrage voor een balsponsor is € 150,- per wedstrijd. ( U bent dan ook Vriend )
De bijdrage voor een balsponsor voor 2 wedstrijden is € 275,- en de bijdrage voor 3 wedstrijden is € 400,-
 
Hoe meld ik mij aan?
De allersnelste manier is door uw bijdrage direct te storten op rekeningnummer NL80INGB0006603698 t.n.v. Haagse Voetbal- Cricket- en Hockeyvereniging Houdt Braef Stant o.v.v. uw naam of de naam van uw bedrijf. Indien u balsponsor bent, vermeld dat er dan bij. Indien u een factuur wilt, neem dan contact op met Lex Hendriks.

Voor nadere informatie, mail naar vriendenvanhbs1en2@hbs-craeyenhout.nl of neem contact op met één van de onderstaande personen:

 • Ronald Verkerk        06-24263042
 • Johan Dewit             06-54652100