Sponsorcommissie

Wat doet de sponsorcommissie?

De sponsorcommissie van HBS Craeyenhout houdt zich bezig met alle commerciële activiteiten om extra fondsen te werven voor de vereniging, in aanvulling op de inkomsten uit contributies en barexploitatie. Het doel is zo veel mogelijk geld op te halen voor de sponsoring van de vereniging, van de afdelingen en van de selectieteams, rekening houdend met de voorwaarden voor het sponsorbeleid van de vereniging.

Onder supervisie van het Algemeen Bestuur is de commissie verantwoordelijk voor de coördinatie van alle financieel-commerciële contracten, in de breedste zin van het woord, die door of namens de vereniging worden afgesloten. Dat geldt ook voor eventuele evenementen waarvoor door of namens de vereniging sponsorgelden worden opgehaald. In meer algemene zin houdt de commissie toezicht op de werving van nieuwe sponsors en het relatiebeheer van bestaande sponsors.

Als onderbouwing voor het te voeren sponsorbeleid stelt de commissie jaarlijks twee documenten op: een overzicht van het voorbije jaar en een overzicht van de geschatte inkomsten voor het komende jaar. Het AB verwerkt deze overzichten in de verenigingsbegroting op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in juni.

Het doel van de HBS BusinessClub, kortweg de BC, is tweeërlei. Ten eerste het versterken van het netwerk van zakelijke contacten binnen de club, ten tweede het mogelijk maken van extra activiteiten binnen HBS dankzij de financiële bijdrage van de BC-leden. Het lidmaatschap van de BC staat open voor iedereen die een zakelijke instelling combineert met een warm hart voor HBS. Er komt natuurlijk ook wat voor terug, zoals de kans om met gelijkgestemden over van alles van gedachten te wisselen, de deelname aan speciale netwerkbijeenkomsten en evenementen en zelfs doen verhalen de ronde dat leden hun omzet hebben zien stijgen.


Secretariaat HBS BC
Daal en Bergselaan 1B
2565 AB Den Haag

 • BusinessClub (1 / 3)
 • Vacature

  · voorzitter
 • Vacature

  · communicatie
 • Lid

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 6)
 • Vacature

  · voorzitter
 • Vacature

  · contactpersoon hockey
 • Vacature

  · HBS BusinessClub
 • Vacature

  · acquisitie
 • Vacature

  · voorzitter
 • Vacature

  · communicatie