Lid Worden bij HBS Craeyenhout

WELKOM BIJ HBS-CRAEYENHOUT

Wilt u weten hoe zich kunt inschrijven bij HBS Craeyenhout, welke spelregels wij daarvoor handteren en wat de kosten zijn? Op deze pagina hopen wij u antwoord te kunnen geven op vragen die betrekking hebben op het lidmaatschap van onze vereniging. 

Uitleg aanmeldingsprocedure
Na inschrijving (aanmeldingsformulier) neemt de welkomstcommissie van de geselecteerde sportafdeling contact met u op. Afhankelijk van eventuele wachtlijsten krijgt u vervolgens een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, waarna de afhandeling van de inschrijving wordt voortgezet. Zo spoedig mogelijk nadat u, of uw kind, als lid is ingeschreven krijgt u te horen in welk team de indeling heeft plaatsgevonden.

Of er plaats is hangt af van het aantal aanmeldingen dat we ontvangen en van het aantal leden dat aan het eind van het seizoen vertrekt. Dat weten we pas rond 1 juni van elk jaar. We kunnen u dus niet onmiddellijk melden of u of uw kind spelend lid van HBS of Craeyenhout kan worden.

Inschrijfformulier

Voetbal

De inschrijving van jeugdspelers voor het komende voetbalseizoen (2017-2018) is geopend. Tot 30 april 2017 kun je inschrijven voor het seizoen 2017-2018. Lees ook de spelregels over aanname voor voetbal bij HBS Craeyenhout.

Hier vind je het aanmeldingsformulier voor jeugdvoetbal bij HBS Craeyenhout.


Hockey

De inschrijving van jeugdspelers voor het komende hockeyseizoen (2017-2018) is geopend. Tot 30 april 2017 kun je inschrijven voor het seizoen 2017-2018. Lees ook de spelregels over aanname voor hockey bij HBS Craeyenhout.

Hier vind je het aanmeldingsformulier voor jeugdhockey bij HBS Craeyenhout.


Senioren voetbal, hockey en cricket-(jeugd)

Seniorleden kunnen zich gedurende het hele seizoen inschrijven. Lees vooraf de informatie over het inschrijven van de sport die je wilt komen beoefenen bij HBS Craeyenhout. 

Hier vind je het  aanmeldingsformulier.

Contributie

Hier vind u een overzicht van de contributie van het seizoen 2016-2017.

De contributie wordt  jaarlijks aangepast en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Lees meer

Machtigingsformulier HBS Craeyenhout

Aantrekkelijke contributie-korting bij afgeven van machtinging!

Met het afgeven van een machtiging voor automatische incasso profiteert u automatisch van de betalingskorting ad € 25,00 Deze betalingskorting geldt niet voor teamcontributies en entreegelden.

Door ondertekening van dit formulier geeft u HBS toestemming om uw contributie van uw bankrekening te incasseren.

U kunt het formulier downloaden, opslaan, digitaal invullen en het daarna uitprinten en ondertekenen. U kunt het daarna inscannen en mailen naar contributies@hbs-craeyenhout.nl 

 

Lees meer

Afmelden

Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen dan horen we dat graag op tijd. Lees hieronder de spelregels over het opzeggen van je lidmaatschap.

Opzegging van het lidmaatschap voetbal & hockey is alleen mogelijk, indien dit voor 1 juni schriftelijk (kan ook per email) gebeurt. Voor cricketleden geldt als uiterste opzegdatum 31 december. Graag vernemen we voor 1 mei al of je wilt stoppen met voetbal of hockey i.v.m de indeling voor volgend seizoen.

Overschrijving voetballers

Het overschrijven van spelers gebeurt digitaal. Meer informatie vindt u hier. Voor seizoen 2016/2017 is de sluitingsdatum voor het overschrijven 15 juni.

Lees meer