Scheidsrechters Hockey

De scheidsrechterscommissie deelt de scheidsrechters in voor de veldcompetitie. Bij die indeling wordt gekeken naar een passend niveau waarop iemand moet/kan fluiten. Daarnaast wordt gekeken naar de wensen van de scheidsrechters (wel of niet fluiten bij dochter, tijdstippen etc.). Scheidsrechters die frequenter willen fluiten kunnen dit aangeven bij de commissie.

De commissie deelt geen scheidsrechters in voor de wedstrijden van de F-jeugd, de E-jeugd en bij oefen- en vriendschappelijke wedstrijden. Dat gebeurt in overleg tussen de betrokken coach, trainers en ouders. 

Tijdens het zaalhockeyseizoen wordt de aanwijzing van de scheidsrechters verzorgd door het thuisspelende team. Daar heeft de scheidsrechterscommissie geen bemoeienissen in.

De commissie  is verantwoordelijk voor het organiseren van de cursussen clubscheids-rechter. Tevens draagt de commissie zorg voor het vermelden van nieuwe of aangepaste regels op de website.

Voorzitter

 Functie-inhoud

 • Treedt op als voorzitter tijdens vergaderingen van de sc;
 • Stimuleert en activeert de overige commissieleden;
 • Vertegenwoordigt de sc binnen en buiten de vereniging;
 • Coördineert de werkzaamheden binnen de sc; 
 • Stimuleert de jeugdleden, trainers, ouders, coaches, managers tot het halen van een scheidsrechterskaart.

 

Functie-eisen

 • Goed kunnen organiseren, stimuleren en delegeren; 
 • Leiding kunnen geven aan individuen en groepen;
 • Goed met mensen al of niet vrijwilligers om kunnen gaan; 
 • Goede communicatieve vaardigheden.

 Planner jeugd

Doel

Inplannen en regelen van scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden op zaterdag en soms zondag. 

Functie-inhoud

 • Benaderen vrijwilligers;
 • Oproepen jeugdleden;
 • Is betrokken bij het organiseren van nevenactiviteiten van de sc;
 • Neemt deel aan vergaderingen en zorgt voor input.

Functie-eisen

 • Goed kunnen organiseren 
 • Accuraat kunnen werken en administratief onderlegd;
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Planner zondag i.c.m. Wedstrijdsecretariaat senioren

Doel

Het administratief ondersteunen van de seniorencompetitie van Dames 2 t/m veterinnen C. Inplannen van wedstrijden en regelen van scheidsrechters voor de wedstrijden op zondag. 

Functie-inhoud

 • Benaderen vrijwilligers;
 • Oproepen jeugdleden;
 • Is betrokken bij het organiseren van nevenactiviteiten van de sc;
 • Overleg en contact met wedstrijdsecretariaat jeugd;
 • Neemt deel aan vergaderingen en zorgt voor input.

Functie-eisen

 • Goed kunnen organiseren 
 • Accuraat kunnen werken en administratief onderlegd;
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Communicatie  

Doel

Het ondersteunen sc door het maken van (pers)berichten en communiceren met de leden.

 Functie-inhoud

 • Zorgt voor goede communicatie met de leden;
 • Plaatst berichten op de website en in LISA;
 • Organiseert cursus- en spelregelavonden (i.s.m. jeugdcie);
 • Is de spreekbuis op bijeenkomsten van de sc;
 • Contactpersoon verenigingsmanager.

 Functie-eisen

 • Goede communicatieve en administratieve vaardigheden;
 • Flexibele instelling en stressbestendig; 
 • Goed kunnen organiseren; 

 Begeleidingscoördinator

Doel

Het coördineren van alle activiteiten die te maken hebben met het opleiden en begeleiden van scheidsrechters.

 Functie-inhoud

 • Regelt begeleiding voor scheidsrechters die onzeker zijn;
 • Organiseert een groep begeleiders;
 • Opleiden CS+ scheidsrechters;
 • Contact onderhouden arbitrage KNHB;
 • Zorgdragen voor een goede communicatie.

 

Functie-eisen

 • Goede communicatie vaardigheden (intern en extern gericht). 
 • Goed kunnen organiseren en bewaken van afspraken met derden;
 • Accuraat en op tijd kunnen werken;
 • Flexibele instelling en stressbestendig

 

Examen-  en opleidingscoördinator

Doel

Het coördineren van alle activiteiten die te maken hebben met het opleiden en de examens van leden en vrijwilligers die nog niet in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart.

 

Functie-inhoud

 • Organiseert cursus-, opfris- en spelregelavonden (ism jeugdcie);
 • Roept vrijwilligers op om een kaart te halen;
 • Organiseert examens om scheidsrechterskaart te behalen;
 • Contact onderhouden arbitrage KNHB;
 • Zorgdragen voor een goede communicatie.

 

Functie-eisen

 • Goede communicatie vaardigheden (intern en extern gericht). 
 • Goed kunnen organiseren en bewaken van afspraken met derden;
 • Accuraat en op tijd kunnen werken;
 • Flexibele instelling en stressbestendig

 

 

RICHTLIJNEN ARBITRAGE Craeyenhout

Behoefte aan scheidsrechters

Tijdens de competitie moeten scheidsrechters ingezet worden voor ruim 20 wedstrijden. M.u.v. Dames 1 (waarbij de scheidsrechters worden aangewezen door de Bond) en de jongste jeugd is dit een taak van de scheidsrechterscommissie. Dat betekent dat Craeyenhout ieder weekend zo’n 40 scheidsrechters nodig heeft. 

 Hoe is de arbitrage geregeld bij Craeyenhout?

Elk lid vanaf 15 jaar en ouder dient in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart en heeft  een fluitverplichting. In principe word je alleen, in een roulatiesysteem met je team, ingezet als je zelf ook thuis moet spelen. Vanuit de scheidsrechterscommissie wordt zoveel mogelijk gezorgd voor begeleiding door ervaren scheidsrechters.

Daarnaast is Craeyenhout een vereniging die zonder vrijwilligers de organisatie niet rond kan krijgen. De actieve betrokkenheid van ouders en leden is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden. Er wordt verwacht dat een lid en ouder(s) van een jeugdlid een bijdrage levert aan minstens één vrijwilligersactiviteit. Eén van die vrijwilligersactiviteiten is het fluiten van thuiswedstrijden tijdens de competitieweekeinden. 

De scheidsrechterscommissie zou graag zien dat in de algehele richtlijnen wordt opgenomen dat er per jeugdteam minimaal 4 ouders/verzorgers zijn die in het bezit zijn van een kaart. Zo komt het niet altijd op dezelfde mensen terecht en is ieder team altijd voorzien van een scheidsrechter.

Opleiding clubscheidsrechter

Craeyenhout biedt leden vanaf de B-jeugd en ouders/vrijwilligers die willen fluiten, de cursus clubscheidsrechter aan. Voor leden vanaf 16 jaar is het volgen van de cursus en het aansluitende examen verplicht; de KNHB verlangt dat ieder lid ouder dan 16 jaar beschikt over een scheidsrechterskaart. Buiten at: met kennis van de regels neemt ook de kwaliteit van je eigen spel toe en snap je ook beter waarom een scheidsrechter wel of niet fluit.

De cursus wordt on-line verschaft door de KNHB (aangemeld door de commissie) en kan door de cursist in zijn/haar eigen tijd en omgeving worden gevolgd. Aansluitend volgt het examen. Deze avond(en) wordt/worden gecommuniceerd via de website, LISA en per e-mail. De examens worden afgenomen door een externe examinator van de KNHB.  

Wie fluit wie?

De oudere jeugd fluit de jongere jeugd, e.e.a. afhankelijk van aanvangstijden en beschikbaarheid teams bij thuiswedstrijden waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar de volgende toewijzing:

 • B- jeugd fluit de D3 t/m D6 samen met een ouder;
 • A-jeugd fluit lagere C-teams;
 • Zondags fluiten seniorenteams elkaar;
 • Dames 1 fluit op zondag geen wedstrijden, maar worden mondjesmaat ingezet om op zaterdag de jeugdteams te fluiten; 
 • Een groep leden die niet gebonden is aan een team en ouders worden ingezet voor zowel de zaterdag als de zondag;
 • Jeugdleden fluiten nooit met z’n tweeën een wedstrijd. Er dient altijd een volwassene bij aanwezig te zijn.

 

Hoe weet ik dat ik moet fluiten?

Zodra de indeling bekend is, worden de scheidsrechters ingedeeld. Iedereen krijgt hierover uiterlijk de maandag tevoren een e-mail. Vrijwilligers moeten z.s.m. aan de scheidsrechterscommissie doorgeven als ze verhinderd zijn (binnen 48 uur) zodat de commissie iemand anders kan benaderen.

De teammanagers van de teams die ingedeeld staan om te fluiten, krijgen ook een mail en kunnen de meisjes en dames die moeten fluiten aanwijzen. Hierbij geldt NIET dat verhindering doorgegeven mag worden aan de scheidsrechterscommissie; de leden hebben de verplichting om te fluiten. Bij verhindering dient onderling en in overleg met de teammanager en coach voor vervanging gezorgd te worden.

De indeling van de scheidsrechters is verder ook op de site (zie wedstrijdschema) van de Craeyenhout te vinden. Vooralsnog wordt dit handmatig genoteerd, aangezien het huidige systeem van All United niet direct gekoppeld is aan het planningssysteem (LISA).

 Begeleiding + Begeleiders gezocht

Scheidsrechters die na het behalen van de scheidsrechterskaart voor het eerst gaan fluiten hebben extra aandacht en steun nodig. De opleidingscoördinator is een team aan het samenstellen om deze nieuwe scheidsrechters te begeleiden. Dit geldt ook voor mensen met koudwatervrees. 

Er worden vrijwilligers ingezet om op zaterdagochtend en –middag vragen te beantwoorden, te coachen en te helpen, waar nodig. Deze “supervisoirs” worden ingedeeld door de coördinator en de jeugdindeler. Zij worden voorzien van blauwe jasjes ter herkenbaarheid.

 Voor de leden: Wat gebeurt er als je als een scheidsrechter niet komt opdagen?

Voor aanvang (15 minuten) van de wedstrijd die je moet fluiten dien je je te melden bij de coach van het thuisspelende team. Van degenen die in gebreke blijven door niet op te komen dagen of hun vervanging niet goed regelen, wordt melding gedaan bij de scheidsrechterscommissie. Indien nodig zal er een passende sanctie worden opgelegd. 

In de praktijk betekent dat meestal een nieuw aangewezen wedstrijd binnen 14 dagen. Bij herhaling wordt een corveebeurt voor het team voorgesteld en als uiterste sanctie

een schorsing door het Bestuur voor het spelen van je eigen wedstrijd opgelegd.

Voor de leden: wat gebeurt er als je niet komt opdagen voor het scheidsrechtersexamen?

Leden die weigeren of niet komen opdagen bij scheidsrechtersexamens zullen door het bestuur een passende sanctie worden opgelegd. In ieder geval zullen de gemaakte kosten (€ 7,50) in rekening worden gebracht bij het desbettreffende lid.