Vragen en antwoorden over de Coronacrisis

Vragen en antwoorden over het corona-virus en HBS Craeyenhout

De corona-crisis raakt ons allemaal. Dat geldt dus ook voor onze vereniging. Zoals bekend is de amateurvoetbal-competitie voor dit seizoen inmiddels stopgezet en ligt het hockey voorlopig stil. Voor de cricketers moeten we afwachten hoe het komend seizoen eruit gaat zien. Ons geliefde Sportpark Craeyenhout is in ieder geval tot en met 28 april 2020 gesloten. 

We doen er, ondanks de moeilijke situatie, alles aan om de vereniging zo goed en zo kwaad als dat gaat, draaiende te houden. We kunnen ons voorstellen dat er in deze lastige tijden veel vragen leven onder onze leden en andere betrokkenen. Daarom hieronder een overzicht van vragen die mogelijk spelen en die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Mochten er nog andere vragen of opmerkingen zijn over hoe we als vereniging met de corona-maatregelen omgaan, neem dan contact op met het algemeen bestuur via: algemeenbestuur@hbs-craeyenhout.nl of met onze verenigingsmanager via verenigingsmanager@hbs-craeyenhout.nl

Algemeen

Wat is het huidige beleid van HBS Craeyenhout?
HBS Craeyenhout volgt het beleid van de landelijke overheidsinstanties, de gemeente en de sportbonden. We volgen de berichtgeving op de voet. Voorlopig wordt er tot en met 28 april 2020 niet gesport. Bovendien zullen we na 28 april niet direct terugkeren naar een normale situatie. Waarschijnlijk wordt er rond 21 april meer duidelijk over hoe het verder gaat na 28 april en welke maatregelen dan (gaan) gelden.

Lees meer

Gevolgen voor onze vereniging en lidmaatschap

Wat zijn de financiële gevolgen van de crisis?
Nu ons terrein in ieder geval tot en met 28 april is gesloten, zijn er tot die tijd geen opbrengsten vanuit de bar of keuken. We houden de financiële situatie uiteraard in de gaten en bekijken welke steunmaatregelen er voor sportverenigingen worden aangeboden. Alle medewerkers in loondienst worden doorbetaald. Tot en met 31 maart zijn ook onze ZZP-ers en mensen die een vrijwilligersvergoeding ontvangen uitbetaald. De consequenties van het voortduren van de maatregelen zijn onderwerp van overleg. Daarover vindt ook een uitwisseling van gedachten plaats met andere verenigingen. Bij onze ZZP-ers zijn de financiële steunmaatregelen van de overheid onder de aandacht gebracht. Desgewenst assisteren wij bij het aanvragen van de regeling. We bekijken ook wat we voor onze vrijwilligers onder de huidige omstandigheden kunnen betekenen.

Lees meer

Sportpark HBS Craeyenhout

Gaat ons terrein na 28 april weer open?
De verwachting is dat het kabinet rond 21 april met informatie komt over eventuele verlenging van de maatregelen na 28 april. Mocht het kabinet en/of de gemeente besluiten om sportaccommodaties langer te sluiten dan zal HBS Craeyenhout daar uiteraard gehoor aan geven. Momenteel is ook het parkeerterrein door de gemeente afgesloten. 

Lees meer

Voetbal en hockey

Is het voetbalseizoen afgelopen?
Ja. De KNVB heeft op 31 maart 2020 besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dit geldt voor alle categorieën. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen zijn en er geen promotie of degradatie plaatsvindt. Ook worden de bekerkampioenschappen niet uitgespeeld.

Is het hockeyseizoen afgelopen?
De KNHB bekijkt momenteel wat de mogelijkheden zijn om de hockeycompetities op alternatieve manieren in mei, juni of juli af te ronden, als de maatregelen van het kabinet daar ruimte voor bieden. Ook wordt gekeken naar andere alternatieve formats voor een kortere periode in de zomer. Zodra de KNHB hier een besluit over heeft genomen, worden de leden van Craeyenhout hierover geïnformeerd.

Lees meer

Cricket

Wat zijn de gevolgen voor het cricketseizoen?
De KNCB heeft nog geen besluit genomen over de nationale cricketcompetities. De wedstrijdschema’s (m.u.v. Zami en jeugd) liggen klaar voor het geval het cricketseizoen begin mei 2020, zoals gepland, kan starten en de velden op dat moment beschikbaar zijn voor cricket. Mocht het seizoen worden ingekort dan zal de insteek van de KNCB zijn om zoveel mogelijk teams zoveel mogelijk cricket te laten spelen. Momenteel wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. De kans is groot dat het seizoen 2020 er voor iedereen anders uit komt te zien. De KNCB heeft wel al besloten dat er in geen enkele klasse degradatie/promotie zal plaatsvinden. Voor vragen is de cricketafdeling bereikbaar op cricket@hbs-craeyenhout.nl

Lees meer

Sponsors

Wat betekent de corona-crisis voor de sponsordeal met Under Armour/DreamSports?

De afgelopen maanden is er door vele HBS’ers hard gewerkt om de kledingdeal met Dreamsport/Under Armour gestalte te geven. Het doel daarbij was dat al onze hockeyers, voetballers en cricketers komend seizoen (2020-2021) in de nieuwe tenues van Under Armour zouden spelen.
Helaas gooit de coronacrisis nu roet in het eten. Het blijkt niet mogelijk om voor de start van het nieuwe seizoen de kleding van Under Armour in de goede maten en aantallen en in de juiste kwaliteit beschikbaar te hebben. In goed overleg met alle betrokkenen is daarom besloten voorlopig pas op de plaats te maken. De extra tijd die beschikbaar komt vanwege dit noodzakelijke uitstel zullen we gebruiken om samen met Dreamsport/Under Armour onze wensen rondom de tenues en overige kleding verder uit te werken.
Dit betekent dat wij komend seizoen helaas nog niet in het nieuwe tenue zullen spelen. Wij gaan werken aan een oplossing voor de tenues en kleding van onze selectieteams voor het komend seizoen. Zodra daar meer over bekend is, zullen we uiteraard op de website daarover berichten 

Lees meer

Tot slot

Het valt soms niet mee om in deze tijden de moed erin te houden en het verenigingsgevoel vast te houden. Als bestuur proberen we in dat verband plannen te bedenken en initiatieven te ondersteunen. Uiteraard staan wij open voor mooie creatieve acties die erop gericht zijn om het verenigingsleven te steunen en de banden te versterken. Wij houden ons aanbevolen voor alle tips & tricks! Onze ideeën-bus is open, mail naar algemeenbestuur@hbs-craeyenhout.nl of verenigingsmanager@hbs-craeyenhout.nl. Alvast veel dank!