ADO Netwerk Partner

In samenwerking met een aantal gerenommeerde amateurclubs uit de regio Haaglanden geeft ADO Den Haag het jeugdvoetbal – de levensader van elke vereniging – een kwaliteitsimpuls.

Met de oprichting van het Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden beoogt ADO Den Haag uiting te geven aan haar sportieve en sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio Haaglanden. Deze vorm van samenwerking met amateurverenigingen heeft betrekking op het bundelen en delen van de aanwezige kennis van zowel ADO Den Haag als de netwerkpartners daar waar het gaat om talent-, kader- en voetbalontwikkeling. Enkele mogelijkheden die het netwerk biedt zijn onder andere thema-avonden en trainingen op locatie, kennisdeling met trainers van de ADO Den Haag Jeugdopleiding, oefenwedstrijden tegen jeugdteams van ADO Den Haag en uitwisseling van informatie op het gebied van randvoorwaardelijke zaken.Uiteraard is ook de informatiedeling van de netwerkclubs onderling van groot belang.