Wijziging organisatiestructuur HBS Jeugdopleiding


De technische commissie jeugd heeft de afgelopen weken nagedacht over een betere organisatiestructuur van de HBS Jeugdopleiding met een breder kader en duidelijke taakverdelingen.

Onderdeel van de nieuwe structuur is het aanstellen van een Hoofd Boven Bouw (HBB) en een Hoofd Onder Bouw (HOB), die zullen samenwerken om de HBS jeugdspelers en trainers te verbeteren. Dit in nauw overleg met Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) Stephan Vink, die verantwoordelijk is voor de HBB en HOB alsmede alle selectie-elftallen & trainers in de categorie Onder-19 tot en met Onder-6. Dit in overleg met bestuurslid Technische Zaken Jeugd, Michel de Lijster. Bart Visee blijft coördinator niet-selectieteams en zal met de HOB en HBB samenwerken.

Hoofd Onder Bouw: Ferry van Heusden
De Technische Commissie heeft aan Ferry van Heusden, die aan het begin van dit seizoen bij HBS is gestart als coördinator in de categorieën Onder-9 t/m Onder-6, verzocht per 1 januari 2018 de rol van Hoofd Onder Bouw op zich te nemen, waarbij hij verantwoordelijk zal zijn voor alle selectie & niet-selectie-elftallen & trainers in de categorieën Onder-12 tot en met Onder-6. Wij zijn blij dat Ferry positief heeft gereageerd en zijn er van overtuigd dat hij, met zijn jarenlange ervaring, samen met het kader en de trainers de jeugdopleiding verder zal verbeteren. 

Hoofd Boven Bouw: vacature (m/v)
Ten aanzien van de functie Hoofd Boven Bouw neemt de Technische Commissie de tijd om de beste kandidaat te vinden. Hij of zij zal verantwoordelijk zijn voor alle selectie-elftallen en trainers in de categorieën Onder-19 tot en met Onder-13. Geïnteresseerden kunnen een email zenden aan: techcommjeugd@hbs-craeyenhout.nl. Streefdatum aanstelling HBB is 1 mei 2018.

 

Voetbal Nieuws Overzicht