18 december 2017, ALV de agenda.

Algemene ledenvergadering HBS Craeyenhout

Datum: 18 december 2017 om 20.15 uur

Plaats: clubhuis HBS Craeyenhout

 Agenda:

 1. Opening
 1. Mededelingen
 1. Vaststellen notulen ALV 12 juni 2017
 1. Benoeming Notulencommissie
 1. Jaarverslag secretaris
 1. Jaarverslag penningmeester
 1. Verslag Financiële commissie
 1. Benoeming Financiële commissie
 1. Presentatie nieuwe HBS-film
 1. Uitreiking Freek van der Leeuw trofee
 1. Voorstel bestuurssamenstelling *)
 1.  Rondvraag
 1.  Sluiting

 *)  Zoals bekend heeft hockeyvoorzitter Steven Visée onlangs afscheid genomen. Voorzitter Jacco Visser zal e.e.a. toelichten.

De agendastukken (nrs. 3, 5 en 6) zijn binnenkort via de website beschikbaar.    

 

 

Algemeen Nieuws overzicht