Sponsorcommissie ambitieus van start

Sportverenigingen zijn niets zonder vrijwilligers. En HBS Craeyenhout mag zich gelukkig prijzen dat heel veel leden ontzettend enthousiast daarvoor zijn. Zo gaat een nieuw club vrijwilligers binnenkort op pad om sponsors te werven. Dat sponsorgeld is hard nodig voor alle plannen die er zijn. Bijvoorbeeld voor de topsportambities. En voor de viering van het 125-jarig jubileum!

Het algemeen bestuur heeft de plannen goedgekeurd van de nieuwe sponsorcommissie. De commissie onder leiding van Roland Goldman heeft de ambitie de hoeveelheid sponsorgelden binnen drie jaar te verdubbelen. Binnenkort wordt meer bekend over de actieplannen en over de namen en taken van de commissieleden.

Er is alvast een nieuw sponsorbeleidsplan gemaakt en ook zijn de afspraken met de huidige sponsors in kaart gebracht. Het gaat om alle sponsors die sponsorgelden aan HBS Craeyenhout beschikbaar stellen. Dat loopt uiteen van hoofdsponsors, subsponsors en jeugdselectiesponsors tot teamsponsors, bordsponsors, doeksponsors, vlagsponsors, wedstrijdsponsors, balsponsors en adverteerders.

Een van de speerpunten is sponsors te vinden voor de ambitieuze topsportplannen van HBS Craeyenhout. Ook de fondsenwerving voor het 125-jarig bestaan van onze vereniging krijgt ruim aandacht. De commissie zal overleg voeren en concrete afspraken maken met iedereen binnen HBS-Craeyenhout die wil meewerken om zo veel mogelijk sponsorgeld binnen te halen, waaronder het algemeen bestuur, de afdelingsbesturen, de verschillende vriendencommissies en het bestuur van de HBS BusinessClub.

Algemeen Nieuws overzicht