Tips voor het begin en tijdens de wedstrijd

Zaterdag beginnen de eerste competitie wedstrijden en de scheidsrechterscommissie heeft wat handige tips voor spelers en scheidsrechters.

Namens de scheidsrechterscommissie een prettige wedstrijd als scheidsrechter of speler!

Voor iedereen:
 
Tip 1:
Wil je alles over de spelregels van het hockey weten? Ook van de jongste jeugd?  
 
Tip 2:
Hoe moeten de goals neergezet worden. Op de lijn of achter de lijn? 
Het is achter de lijn. De bal moet helemaal over de lijn heen, dan is het pas een doelpunt.
 
Tip 3:
De spelregels veranderen snel bij hockey. Zijn er dit seizoen ook weer wijzigingen?
Nee, eigenlijk niet.
 
Tip 4:
Mag de keeper buiten de cirkel komen?
De keeper mag niet over de 23-meterlijn komen behalve voor het nemen van een strafbaL. Er is een uitzondering: de vliegende keeper: De vliegende keeper draagt een shirt in afwijkende kleur, móet een helm op tijdens strafcorner en strafbal en mag  verder geen bescherming dragen. Zij/hij mag wél buiten het 23-meter gebied komen, maar dan zónder helm. De (vliegende) keeper mag de bal binnen de cirkel spelen met elk deel van het lichaam of met de stick. Buiten de cirkel mag dat alleen met de  stick.
 
Tip 5:
Hoe zit dat nu met een vrije slag vlak bij de cirkel (binnen het 23meter gebied) van de tegenpartij?
Een vrije slag voor het aanvallende team binnen het 23-metergebied mag niet de cirkel in worden gespeeld, voordat de bal minimaal vijf meter is verplaatst of is geraakt door een speler van de verdedigende partij. 
 
Bij een vrije slag voor het aanvallende team binnen het 23-metergebied moeten alle spelers, behalve de speler die de vrije slag neemt, op ten minste 5 meter afstand van de bal zijn. Maar:
Als  een tegenstander toch binnen 5 meter afstand van de bal is, mag die het nemen van de vrije slag niet beïnvloeden en de bal niet spelen of pogen te spelen. En dan weer een maar
Verdedigers die in hun cirkel binnen vijf meter staan van de plaats waar de vrije slag wordt genomen mogen de speler die de vrije slag met een selfpass neemt volgen zolang ze niet de bal spelen. Maar ze mogen dus geen poging doen de bal  te spelen of op een andere manier het spel beïnvloeden totdat de bal minimaal vijf meter is verplaatst of geraakt is door een speler van de verdedigende partij die legaal de bal kan spelen. 
Spelers binnen of buiten de cirkel die op minimaal vijf meter afstand staan van de plaats waar de vrije slag is toegekend mogen zich niet bewegen naar een positie binnen vijf meter van de plaats waar de vrije slag wordt genomen.
Als je als verdediger je niet houdt aan deze regels, krijg je een strafcorner tegen (als je binnen de cirkel staat).

Tip 6:
Moeten bij elke wedstrijd de hoekvlaggen worden neergezet?
Nee dat hoeft niet, maar het staat wel netjes. Bij wedstrijden van selectieteams en onder leiding van een bondsscheidsrechter moeten de vlaggen wel neergezet worden. Let wel op dat tijdens het sproeien van het veld de vlaggen niet beschadigd raken  door de waterstromen!
 
Tip 7
Hoe zit dat nu met de maskers voor spelers die uitlopen bij strafcorners?
Niet verplicht, maar het mag. 
Als je ze gebruikt mag je ze ophouden zolang de strafcorner duur en alleen in de cirkel. Langer ophouden kan betekenen dat je opnieuw een strafcorner tegen krijgt!
 
Tip 8:
Is een gebitsbeschermer verplicht?
Veldspelers zijn verplicht mondbescherming (‘bitje’) te dragen gedurende de wedstrijd. Uitzondering: medische redenen.
Scheidsrechters doen er goed aan om voor de wedstrijd even een check te doen of alle spelers hun bitje in hebben.
 
Tip 9:
Als bij een strafcorner een verdediger te vroeg uitloopt, moet de corner overgenomen worden en moet de te snel lopende speler naar de middenlijn. Wat nu als een aanvallende speler te vroeg de cirkel inloopt?
Dan moet de strafcorner opnieuw worden genomen. De te snelle aanvaller moet achter de middenlijn gaan staan totdat de corner genomen is.
 
Tip 10:
Wanneer is een strafcorner afgelopen?
Logisch: bij een doelpunt, vrije slag, nieuwe strafcorner, strafbal of bal over de achterlijn
En: als de bal meer dan 5 meter buiten de cirkel is gekomen
 
Tip 11:
Mag je bij als verdediger in afwachting van het nemen van de strafcorner, over de achterlijn komen
Nee, je moet achter de lijn staan. De keeper ook. Maar je mag wel naar voren leunen, als je maar achter de lijn staat. In grote wedstrijden zie je wel eens dat iemand wordt vastgehouden en zo heel erg veel naar voren kan leunen om snel uit te lopen.  Dat mag! Slim!
———————————————
 
Do's en don’ts clubscheidsrechter

1. Wees een kwartier voor aanvang van de wedstijd aanwezig. Staan de hoekvlaggen er? Staan de goals goed? Zijn de netten heel? Heb je een goede bal om mee te spelen?

2. Maak afspraken met je collega, zoals:

- wie neemt welke kant, 

- veldverdeling,

- hoe gaan we om met hoge bal, 

- wanneer geven we voordeel.

Afhankelijk van het spelverloop en de sfeer, kun je ook in de rust afspraken maken, bijvoorbeeld over:
-  strenger optreden tegen hakken en duwen,
- eerder fluiten tegen een hoge bal,
-met kaart optreden tegen speler die in de eerste helft al gewaarschuwd is.

3. Zorg voor een goede uitrusting: 

- van de spelers afwijkende kleur polo of jack, de kleur gelijk aan die van collega, 

- goede fluit, stopwatch/horloge/app. 

- pen en papier of mobiel om de stand bij te houden (vooral bij grote uitslagen kunnen scheidsrechters in de war raken over het aantal gemaakte doelpunten) 

 

4. Zonnebril of pet bij mooi weer
 
5. Bij selectiewedstrijden: kaarten. 
 
6.Maak kennis met coaches en managers van BEIDE teams.

 

- vertel dan ook als een van de scheidsrechters voor het eerst fluit
-  of als er scheidsrechterscoaching langs de lijn gegeven wordt
 
7. Fluit luid en duidelijk

-       Klein fluitsignaal voor shoot

-       Wat harder voor opzettelijke overtreding.

8. Wijs duidelijk aan en met goede arm welke kant vrije slag op gaat. 

9. Fluit onpartijdig. Bij twijfel laten doorspelen, tenzij gevaarlijk. In dat laatste geval, geef dan de bal aan de verdedigende partij mee. 

10. Is er veel protest of onrust of twijfel je over een situatie in het 23-meter gebied, overleg dan met je collega

11. Beweeg mee met het spel; dicht bij de bal zie je het meest

12. Bestraf wangedrag tussen en naast de lijnen.

13. Sta open voor vragen van 1 speler, geen ‘volksoproer’ .

 14. Niet fluiten met mobiel of stick in je hand

15. Laat je niet afleiden door vriendjes/ouders langs de kant

16. Niet in elkaars cirkel fluiten

17. Geen commentaar op elkaars beslissingen

 18. Verdiep je af en toe nog eens in de spelregels en de scheidsrechtersignalen:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/clubscheidsrechters

Hockey Nieuws overzicht