Samenstelling van de breedte- en selectieteams

Dit seizoen wordt de samenstelling van de breedte- en selectieteams (ABCD en EF) en de periode van doortrainen op een vergelijkbare manier vormgegeven als vorig jaar. 

De TC, Merel Barreveld, Paul Kuijvenhoven, Annemieke Wernink, Eelco van der Meulen en Cees van Spronsen, bepalen in samenspraak en overleg met de trainers, coaches en lijncoördinatoren de teamindelingen.

De TC streeft ernaar de breedteteams en jongste jeugdteams voor 15 juni rond te hebben. Bij bekendmaking van de teams zullen wij tevens de datum communiceren waarop vragen gesteld kunnen worden ivm de indeling van speelster, aan betrokken de lijncoördinator en indien nodig trainer /coach. De selectieteams zullen in ieder geval voor de zomervakanties rond zijn.

Jongste Jeugdteams (E/F)

Op basis van de evaluaties van de coaches en trainers wordt een teamindeling gemaakt door de TC is samenwerking met de lijncoördinatoren. Er is in de F en E nog geen sprake van selectie, het uitgangspunt is dat we meisjes indelen op basis van beleving. 

De tweedejaars E-speelsters worden wel ingedeeld op sterkte, maar we spreken op deze leeftijd nog niet van selectie. In overleg met de TC gaat de lijncoördinator ook op zoek naar geschikte coaches voor de breedteteams.

ABCD-breedteteams 

Op basis van de evaluaties van de coaches en trainers wordt een teamindeling gemaakt door de TC is samenwerking met de lijncoördinatoren. Het uitgangspunt is dat we elk meisje zoveel mogelijk op niveau willen laten spelen. In overleg met de TC gaat de lijncoördinator ook op zoek naar geschikte coaches voor de breedteteams.

ABCD-selectieteams

Selectie voor het volgende seizoen vindt plaats op basis van het presteren van de speelsters gedurende het gehelde voorafgaande seizoen. Meisjes die bij hun eigen team goed presteren zijn al uitgenodigd om bij een hoger team mee te trainen. Op basis van de evaluaties van de coaches en trainers wordt een teamindeling gemaakt door de TC. De TC gaat op zoek naar geschikte coaches voor de selectieteams.

De ABCD-selectieteams trainen in hun nieuwe samenstelling na de laatste competitiewedstrijd een paar weken door met minimaal één training/(onderlinge) wedstrijd per week. Het kan dus zijn dat deze periode nog gebruikt wordt om de teamindeling definitief te maken.

Bekendmaken teamindeling breedte- en selectieteams ABCD 

De teamindeling gebeurt via de website. Net als vorig jaar kunnen spelers eventuele vragen/klachten enkel en alleen worden besproken tijdens de daarvoor georganiseerde 10-minuten gesprekken en na aanmelding, de datum wordt bekend gemaakt bij publicatie. Telefoontjes en/of e-mails naar trainers, coaches, lijncoördinatoren, TC leden en/of bestuur worden niet in behandeling genomen.

Daar zijn zowel leden van de TC als van de JC aanwezig om ouders en kinderen te woord te staan. Indien uit de aanmelding blijkt dat er een specifieke vraag is die alleen een trainer/ coach kan beantwoorden zullen wij deze vragen aanwezig te zijn bij het gesprek. 

Belangrijke data na de zomervakantie

Trainingsdagen selectieteams: 14/15/16 augustus

Start trainingen selectieteams: 7/8/ augustus  

Start trainingen opleidingsteams: 14 augustus

Start trainingen breedteteams: 21 augustus

Starten trainingen jongste jeugd: 21 augustus

Play-offs (selectieteams ABC): 14 oktober

Hockey Nieuws overzicht