HBS en de licentie-eisen, de laatste loodjes ?

HBS heeft op 21 april jl. samen met de 13 andere clubs beroep ingesteld tegen het besluit van de Licentiecommissie van 13 april jl. om bij gebreke van het hebben van contractspelers of het indienen van een plan van aanpak, alsnog 3 punten in aftrek te krijgen voor het huidige seizoen. 

Vervolgens hebben wij op 24 april jl een Plan van aanpak ingediend en heeft de Licentiecommissie ons op 25 april jl. laten weten, dat HBS aan alle licentievoorwaarden voor het seizoen 2016/2017 heeft voldaan. Zoals ik het zie is HBS derhalve in ieder geval dit seizoen gevrijwaard van sancties, vanwege het niet hebben van contractspelers. 
Uiteraard zijn wij hier zeer verheugd over en kunnen we ons geheel focussen op een succesvolle afsluiting van dit seizoen. Om te beginnen a.s zondag met een overwinning op Magreb, tevens de 200 e wedstrijd van Mike de Geer in HBS 1
 
Namens het voetbalbestuur,

Bart Schalker

Voetbal Nieuws overzicht