Commissie topvoetbal bedankt.

Het voetbalbestuur wil de commissie topvoetbal heel hartelijk bedanken voor het door hen overlegde rapport waarin zij hun visie ten aanzien van de toekomst met betrekking tot het compenseren van spelers bij HBS 1.

Hier is, door een aantal betrokken leden, veel energie en tijd in gestoken en daar zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor.
Het rapport zal binnenkort binnen het voetbalbestuur besproken worden. Zij zal daarop volgend in gesprek gaan met de betreffende commissie om zo een advies uit te kunnen brengen naar het algemeen bestuur.

Namens het voetbalbestuur,
Nick Schavemaker (voorzitter)

Commissie Topvoetbal HBS overzicht