Faire compensatie voor HBS 1

De Commissie Topvoetbal HBS heeft vandaag haar rapport uitgebracht. Het Voetbalbestuur had de commissie eind vorig jaar gevraagd een advies op te stellen met aanbevelingen voor de selectieteams van de voetbalafdeling.

Tijdens het opstellen van het rapport speelde op de achtergrond de discussie met de KNVB over de licentievoorwaarden. “Natuurlijk hebben we die ontwikkelingen goed gevolgd”, aldus commissievoorzitter Roland Goldman. “maar we zijn onze eigen weg gegaan. Dat past ook bij een club als HBS.”

Het rapport bevat een serie aanbevelingen voor het beleid van de voetbalafdeling en voor een faire compensatieregeling voor de spelers van het eerste. “We vinden”, zegt Roland, “dat er een helder beleidsplan moet komen, met de doelstelling dat HBS 1 op het hoogste amateurniveau moet blijven spelen. We worden dus geen BVO, we gaan dus niet met contractspelers werken. Het beleidsplan moet ook duidelijk aangeven wat de doelstellingen voor de jeugd en het recreatieve voetbal zijn. Het plan moet snel worden uitgewerkt, een formele status krijgen en alle leden en ouders moeten ervan op de hoogte zijn. Dat is nu niet het geval.”

Een tweede onderwerp – en binnen de vereniging een heet hangijzer – is het al dan niet betalen van spelers van HBS 1. Roland: “Zoals ik al zei, HBS wordt geen BVO en we betalen dus ook niet. Maar wat we wel doen is vaak onduidelijk. Wij hebben er allemaal veel plezier en profijt van dat ons vlaggenschip zo hoog speelt. Dit vraagt een heleboel van onze spelers, zoals minimaal drie keer in de week trainen, zo’n 40 officiële wedstrijden in een seizoen, weinig vakantie, de gehele zondag actief, representatieve verplichtingen. Dit is vergelijkbaar met semi-professionals. Onze spelers mogen natuurlijk geen financieel nadeel ondervinden van het feit dat zij in HBS 1 voetballen. Naast het faciliteren in ruime zin, zoals kleding en medische verzorging, adviseren wij het voetbalbestuur daarom een compensatieregeling te starten. Verder doen we de aanbeveling om serieus werk te maken van de maatschappelijke begeleiding voor spelers. In de gevoerde gesprekken met allerlei belanghebbenden binnen de club blijkt voor beide voorstellen veel steun te bestaan.”

Deze en alle andere adviezen zijn na te lezen in het rapport van de Commissie Topvoetbal HBS dat momenteel in het bezit van het Voetbalbestuur is.

Commissie Topvoetbal HBS Overzicht