Uitkomst bondsvergadering KNVB

Gisterenavond heeft de bondsvergadering plaatsgevonden, waarbij het eerder door mij genoemde onderhandelingsresultaat is besproken.

Belangrijkste uitkomst is dat Derde Divisie clubs geen verplichte contractspelers hoeven te hebben, mits men een (lokaal) gecertificeerde jeugdopleiding heeft. Dit is bij HBS het geval. De hoeveelheid beloften-teams wordt gemaximeerd naar 4 teams in een competitie- poule van 18 clubs en 3 teams in een poule van 16 clubs. De (hernieuwde) instroom van jong BVO's per 2018/2019 aan de (bovenkant) van de piramide is toegestaan, maar is afhankelijk het aantal teams dat hiervan gebruik wil maken en de geplande evaluatie.
Binnenkort vindt deze evaluatie plaats over alle (recente) ontwikkelingen in de Tweede en Derde Divisie. HBS zal hier uiteraard graag en uitdrukkelijk aan deelnemen.
Zoals eerder aangegeven is HBS bestraft met 3 punten in mindering vanwege het niet hebben van contractspelers gedurende dit seizoen. Op maandag 25 maart a.s. verwachten wij hierover definitief uitsluitsel van de beroepscommissie. Het voetbalbestuur ziet deze uitspraak met vertrouwen tegemoet.

Namens het voetbalbestuur,

Bart Schalker

Algemeen Nieuws overzicht