Healthy Work op televisie!

Vandaag zijn tv-opnames gemaakt waarin Margreet Verbeek de visie en aanpak van haar bedrijf HealthyWork uitlegt. 

De opnames van ons mede-BC-lid zijn bestemd voor het programma  Ondernemend Nederland van RTL7, met als thema 'de gezonde werkomgeving'. De uitzendingen zijn op 24 juli om 9.55 uur en op 30 juli om 12.30 uur.

Healthy Work ontwikkelt sinds 2003 programma’s gericht op optimale en duurzame inzetbaarheid. Vergrijzing en verkrapping van de arbeidsmarkt vormen een uitdaging voor elke organisatie om de arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie op orde te houden.

Daarnaast is in het regeerakkoord vastgesteld dat de pensioenleeftijd verhoogd wordt naar 67 jaar vanaf 2014. Ook binnen de CAO’s zullen maatregelen opgenomen moeten worden die gericht zijn op het optimaliseren van de inzetbaarheid van de werknemers.

Een vergrijzende en verkrappende arbeidsmarkt vraagt om maatwerkgerichte maatregelen om werknemers gezond, vitaal en productief aan het werk te houden. Healthy Work biedt pragmatische oplossingen die zich in de praktijk bewezen hebben. Steeds meer werkgevers en werknemers zien het belang ervan in om aandacht te besteden aan de optimale en duurzame inzetbaarheid. Werken aan de ‘fit’ tussen werknemer en werkgever. Een wederkerige volwaardige arbeidsrelatie, waarbij werkgever en werknemer op waardevolle en gelijkwaardige wijze in elkaar investeren. Zowel werknemer als werkgever zijn verantwoordelijk voor deze afstemming met oog voor de toekomstige behoeften en belangen.

Nieuws (sponsors) overzicht