Arbitragebeleid

De visie van HBS op het belang van een goede arbitrage is simpel: het belangrijkste in voetbal zijn spelvreugde en sportiviteit. Daarom heeft elk HBS-voetbalteam recht op een gekwalificeerde en gemotiveerde scheidsrechter. Dat geldt in principe ook voor E- en F-wedstrijden, maar helaas zijn er nog niet voldoende pupillenscheidsrechters. Het huidige systeem, waarbij ouders fluiten, blijft daarom voorlopig gehandhaafd.
In het Arbitragebeleidsplan 2014-2017 is de HBS-visie op arbitrage verder uitgewerkt en vertaald naar doelstellingen. De belangrijkste zijn:

  • respect en begrip voor scheidsrechters verhogen door het vergroten van de spelregelkennis bij voetballers, trainers, leiders en commissie- en bestuursleden;
  • vanaf het seizoen 2014-2015 ten minste 15 gemotiveerde en KNVB-gekwalificeerde BOS-scheidsrechters, ten minste 5 KNVB-gekwalificeerde junioren- en/of pupillenscheidsrechters, en minimaal 3 scheidsrechterbegeleiders;
  • vanaf het seizoen 2014-2015 elke wedstrijd in D, C, B en A gefloten door een gekwalificeerde scheidsrechter;
  • in 2015 voldoen aan de criteria voor ARAG Fair Play Certificering;
  • op peil houden van het gewenste niveau van fluiten;
  • organisatie aanpassen aan ambities en doelstellingen arbitragebeleid.

Het arbitragebeleid wordt uitgevoerd door de scheidsrechterscommissie. Die bestaat momenteel uit Carli van Booma  (scheidsrechterscoördinator zaterdag) en Geert-Jan Mellink (ARAG certificering) en Martijn Hendriks (scheidsrechterscoördinator zondag).

Voetbal Scheidsrechters Overzicht