Recente (positieve) ontwikkelingen inzake de licentie-eisen.

Begin deze week heeft er een gesprek plaatsgevonden over het licentiesysteem tussen de KNVB en de diverse betrokken andere partijen.

Hieruit is een onderhandelingsresultaat voortgekomen dat - al dan niet enigszins aangepast -wordt voorgelegd op de KNVB-bondsvergadering van 21 maart a.s.
Belangrijkste onderdelen van dit resultaat zijn een vrijstelling voor het hebben contractspelers in de Derde divisie, mits men beschikt over een gecertificeerde jeugdopleiding, alsmede een beperking van de verdere instroom van jong-beloften teams. Zoals bekend heeft HBS de beschikking over een gecertificeerde jeugdopleiding. A.s donderdag 9 maart vindt er een vergadering plaats van de CVTD (Cooperatie voor Tweede en Derde divisie) alwaar hier verder over gesproken wordt. Het HBS voetbalbestuur zal hierbij uiteraard aanwezig zijn. Voor de goede verwijs ik nog naar verdere publicaties op de KNVB-website en de website van voetbal international.

Namens het voetbalbestuur,

Bart Schalker

Algemeen Nieuws overzicht