Commissie Topvoetbal HBS brengt medio maart rapport uit

De Commissie Topvoetbal HBS zal medio maart haar rapport uitbrengen met aanbevelingen over de toekomst van het topvoetbal bij HBS.

De Commissie Topvoetbal HBS zal medio maart haar rapport uitbrengen met aanbevelingen over de toekomst van het topvoetbal bij HBS. Dit rapport speelt een belangrijke rol bij het samenstellen van het nieuwe Beleidsplan Topvoetbal.

De commissie is in opdracht van het Voetbalbestuur vorig jaar eind november aan de slag gegaan. Sindsdien zijn de leden vijf keer bijeen geweest om de verschillende toekomstscenario’s te bespreken.

De commissie bestaat uit Roland Goldman (voorzitter), Adriaan de Buck, Udo Roberti, Thomas Schwencke, Marcel Tjin, André Wetzel en Onno Jager (secretaris). Zij hebben de afgelopen tijd onder meer gesproken met vertegenwoordigers van het Voetbalbestuur en het Algemeen Bestuur, met Ereleden en Leden van Verdienste, met fiscale en juridische specialisten, met verschillende (kritische) geledingen binnen onze vereniging en met besturen van andere topsportverenigingen, zowel binnen als buiten het voetbal. 

Het werk van de commissie kreeg natuurlijk een bijzondere lading door het conflict tussen de KNVB en een aantal amateurverenigingen over het aanstellen van contractspelers. Commissielid Adriaan de Buck vertegenwoordigt samen met Bart Schalker van het Voetbalbestuur onze vereniging bij het overleg tussen deze amateurverenigingen.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het conflict met de KNVB zal aflopen. Wel heeft de commissie als uitgangspunt geformuleerd de huidige standpunten van onze vereniging te respecteren, te weten dat HBS geen BVO wil worden en dus niet met contractspelers zal werken.

Voetbal Nieuws overzicht