HBS in beroep tegen uitspraak licentie-commissie

HBS gaat in beroep tegen de puntenstraf die de licentiecommissie de club vandaag heeft opgelegd.

De licentiecommissie heeft 14 van de 54 clubs, waaronder HBS 3 punten in mindering opgelegd vanwege het niet voldoen aan de licentievoorwaarden. Wij hebben tot 1 februari a.s. de tijd om beroep aan te tekenen en zullen dit ook doen.Wanneer dat beroep negatief uitvalt, hebben we de mogelijkheid om een kort geding aan te spannen.Ook daartoe zijn wij uiteraard bereid.

Op donderdag 19 januari jl. hebben 20 verenigingen, waaronder HBS nog een gesprek gehad met o.a de KNVB directeur Jan Dirk van der Zee. De puntenstraf komt echter niet als een verrassing, aangezien de licentiecommissie als een onafhankelijk orgaan handelt. Er wordt door hen alleen gekeken naar de licentie-eisen en of daaraan wordt voldaan.

De KNVB is wel bereid om de licentie-eisen in overleg met alle belanghebbenden opnieuw te bekijken, maar dit zal pas volgend seizoen mogelijk effect hebben. Naast HBS zijn er nog 20 verenigingen uit de tweede en derde divisie die fel gekant zijn tegen de verplichting (licentie-eis S.05) tot het hebben van contractspelers. Voor de derde divisie zondag zijn naast HBS nog 10 andere clubs bestraft met puntenaftrek.

Verder betreft het tweede divisionist AFC, en de derde divisie zaterdagclubs Harkemase Boys en Odin 59. 


Wordt vervolgd. 

Namens het voetbalbestuur, 

Bart Schalker

Voetbal Nieuws overzicht