HBS en de licentie-eisen

In vervolg op mijn bericht van 16 december jl. terzake HBS en de KNVB licentie-eisen kan ik u hierbij informeren over de laatste stand van zaken. 

Een twintigtal voetbalverenigingen, waaronder HBS, uit de tweede en (vooral) de derde divisie hebben zich verenigd en bijgaand gezamenlijk persbericht gepubliceerd.

Voor HBS is het verplicht sluiten van spelerscontracten iets wat tegen onze amateurstatus indruist, zoals ook uitdrukkelijk vermeld in onze statuten. De komende twee weken staan er een aantal bijeenkomsten gepland in het kader van te nemen vervolgstappen. Ten eerste een vergadering van de tegenstanders, vervolgens -hoogstwaarschijnlijk- een gesprek met de KNVB licentiecommissie en tenslotte een ALV van de CV Tweede en Derde Divisie (CVTD). 

Lees hieronder het persbericht.

Wordt uiteraard weer vervolgd.        

Namens het voeltbalbestuur,

Bart Schalker

Downloads:

Voetbal Nieuws overzicht