INSCHRIJVING ZOMERKAMP 2017

De inschrijving voor het Zomerkamp 2017 voor de voetbalafdeling is nu geopend. Hieronder volgen een aantal regels m.b.t. de inschrijving voor dit jaar.

Per leeftijdsklasse geldt een limiet voor het aantal deelnemers. Die is als volgt: 20 jongens voor de F, 30 voor de E, 30 voor de D, 20 voor de C en 20 voor de AB.

Als deze limiet bereikt is, komen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst. Afhankelijk van het totaal aantal deelnemers en leiders wordt op een later moment bepaald of deze jongens alsnog mee kunnen. 

De kosten voor het HBS Zomerkamp 2017 bedragen €215. Dat bedrag moeten uiterlijk op 28-02-2017 zijn overgemaakt op rekeningnummer NL28INGB0006869347 t.n.v. HBS Zomerkamp.

Als de betaling niet op die datum ontvangen is, gaat de plek naar de eerstvolgende op de eventuele wachtlijst. 

U kunt uw zoon inschrijven op onze eigen website: www.hbszomerkamp.nl

De HBS Zomerkampcommissie

Voetbal Nieuws overzicht