KNVB komt met voorgenomen besluit

Deze week heeft de KNVB middels een brief met ons het resultaat gecommuniceerd van de door ons aangeleverde informatie t.b.v de controle aan de licentie-eisen voor de Derde divisie. In dit voorgenomen besluit is HBS op een drietal zaken gewezen waar wij op dit moment niet aan voldoen.

De meest in het oog springende is het niet hebben van een drietal contractspelers. De KNVB heeft gemeend hiervoor drie wedstrijdpunten in mindering te moeten brengen. Het voetbalbestuur beraadt zich op dit moment over de te nemen vervolgstappen. Hierbij is het goed te vermelden dat diverse Tweede -en Derde klasse-verenigingen met dezelfde brief zijn geconfronteerd en lijkt samen optrekken hier de juiste weg. 

Wordt vervolgd 

Namens het voetbalbestuur, Bart Schalker 

Voetbal Nieuws overzicht