Commissie Topvoetbal HBS

Op 22 november 2016 is de Commissie Topvoetbal HBS voor het eerst bijeengekomen. Het Voetbalbestuur heeft deze nieuwe commissie gevraagd een toekomstvisie op papier te zetten voor het topvoetbal binnen HBS, voor zowel de jeugd als voor het eerste elftal.

De opdracht aan de commissie is verschillende scenario’s te onderzoeken voor het nieuwe Beleidsplan Topvoetbal, rekening houdend met een optimale balans tussen breedte- en dieptesport. Daartoe zal de commissie ook advies kunnen vragen aan verschillende partijen, zowel binnen als buiten de vereniging.

De commissie staat onder leiding van Roland Goldman en bestaat verder uit Adriaan de Buck, Udo Roberti, Thomas Schwencke, Marcel Tjin en André Wetzel. De commissie streeft ernaar uiterlijk eind februari 2017 een rapport met aanbevelingen op te leveren.”

Commissie Topvoetbal HBS Overzicht