Verslag van ALV 24 juni 2024

Wie werd benoemd als Lid van Verdienste?
Waarvoor wordt er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering georganiseerd?
Waarom gaat de contributie met 3% omhoog?

Afgelopen maandag (24 juni 2024) was de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast een toelichting op de gebeurtenissen van de afgelopen periode waaronder het incident met ESDO en de val een van de lichtmasten op het hockey waterveld, kwamen er ook feestelijke punten aan bod.

We keken we terug op een geweldig weekend ter ere van het 50-jarig jubileum van de hockeyafdeling. Met op zondag een bezoek van de burgemeester die stadsspelden heeft uitgereikt aan Annemarie van Oorschot, Isis Warmenhoven en Linda Geenen.

Leden van Verdienste

Tijdens deze vergadering werden twee Leden van Verdienste benoemd voor hun jarenlange inzet voor HBS-Craeyenhout: Laura van Gigch en Frank Breuning. Zie hieronder de leuke foto’s van Remco.

Begroting  & contributies

Onze penningmeester, Pien Verweij-van der Vegt, gaf een toelichting op de begroting voor het aankomende seizoen 2024-2025.
Hierin kwam terug dat op hoofdlijnen wederom de kosten zijn toegenomen en de verwachte opbrengsten hierin moeten meebewegen. Verwachte kosten nemen toe door de prijsstijgingen die we helaas nog steeds allemaal zelf ook dagelijks meemaken. Zowel de verenigingslasten (denk aan huisvesting, materialen voor onderhoud, gas en elektra) als de afdelingsbudgetten (denk aan salarissen van trainers en overige kosten materialen) zijn daardoor iets toegenomen. De budgetten van de afdelingen zijn dit jaar nog met 3% verhoogd, maar met het oog op toekomstige hogere algemene kosten in verband met een nieuw clubhuis, is de verwachting dat de afdelingsbudgetten de komende jaren niet verder omhoog kunnen.

Om  de opbrengstenkant te verhogen ontkomen we er daarom helaas niet aan de contributies te verhogen in lijn met inflatiecijfers. Om de lasten te verdelen gaan de contributies van alle spelende leden met ongeveer 3% omhoog. We hebben ervoor gekozen om de niet-spelende leden hierin buiten beschouwing te laten omdat zij nauwelijks tot geen gebruik maken van de faciliteiten.

Belangrijk om nog te vermelden is dat de kostenstructuur van de horeca gebaseerd is op dezelfde opzet als afgelopen jaar waarbij de inzet van vrijwilligers achter de bar van groot belang blijft. We doen een beroep op al onze (ouders/verzorgers van) leden om hierin je steentje bij te dragen.

De volledige begroting is beschikbaar op het besloten gedeelte de website onder documenten Bestuur. De contributiebedragen voor aankomend seizoen kan je hier terugvinden.

Cubhuis

Over de voortgang van de clubhuiscommissie gaf Tycho Vermeire een toelichting. De commissie is bezig met alle wensen (eerder opgehaald met vragenlijsten) te vertalen naar een Programma van Eisen. Dit programma zal input zijn voor het uitwerken van twee opties. Er is een optie Sloop/nieuwbouw en een optie Renovatie. Deze twee opties zullen helemaal doorgerekend worden, ook de tijdelijke maatregelen, zoals een clubhuis tijdens de verbouwing, worden daarbij meegenomen. Ook wordt er met de gemeente gekeken naar de mogelijkheden voor subsidies.

Deze uitgewerkte opties worden eerst besproken met het Algemeen Bestuur en vervolgens zal er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering georganiseerd worden om de opties te bespreken en gezamenlijk een besluit te nemen.

Het was een positieve vergadering. We zien jullie graag bij de volgende ledenvergadering in december 2024.

Namens het Algemeen Bestuur, Marieke Hommels - secretaris

 

Algemeen Nieuws Overzicht