In Memoriam Nico (Nick) Geurse sr.

Zaterdag 11 november is op 82 jarige leeftijd Nick Geurse sr overleden. 

Nick was een man met een groot hart voor onze vereniging en veel op onze club te vinden. Als toegewijd toeschouwer van zijn kinderen en kleinkinderen stond hij regelmatig langs de velden.

Bovenal zette Nick zich jaren actief in voor vele verschillende commissie zoals de exploitatiecommissie, de terreincommissie en de notulencommissie.

Velen van ons zullen hem herinneren als de man op de kruk voor de bestuurskamer die het scorebord tijdens HBS 1 bediende. Een taak die hij jaren met zorg voor zijn rekening nam. Sportief was Nick lang actief in de biljartafdeling. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Jo, naar Debbie, Tobias en Lot en naar Nick jr en Talitha en Isabella.

Wij wensen hen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur Jacco Visser

In Memoriam Overzicht