5 juni ledenvergadering voetbalafdeling

Graag nodigt het HBS-voetbalbestuur u uit om deel te nemen aan de voetbalafdelingsvergadering op maandag 5 juni om 20.00 uur in het Clubhuis van HBS-Craeyenhout.

Doelstelling van deze afdelingsvergadering is de leden informeren over de inzet en samenstelling van het voetbalbestuur voor de komende tijd. In dat verband zal afscheid genomen worden van een aantal van de huidige bestuursleden en worden in hun plaats nieuwe bestuursleden voorgesteld. Tevens zal het voetbalbestuur toelichtingen verzorgen over de ontwikkelingen in de senioren- en jeugdafdeling en wenst het met de leden van gedachten te wisselen over doorontwikkeling van het HBS-voetbalbeleid de komende jaren. Het voetbalbestuur hecht aan periodiek communiceren over beleid en uitvoering en waardeert de inbreng van de leden. Ouders van minderjarige jeugdleden worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om namens hun kind deel te nemen aan de ledenvergadering. 

In bijlage treft u de concept-agenda voor de vergadering aan. Deze is ook beschikbaar op het besloten deel van de website.  

Wij zien er naar uit u op 5 juni in het Clubhuis te treffen.

 Met sportieve groet namens het voetbalbestuur, 

Frits Broers en Gideon van der Staaij 

 Voorzitter en secretaris HBS Voetbal 

 

Downloads:

Algemeen Nieuws Overzicht