Stil staan bij de slachtoffers van de aardbeving

Natuurlijk is de HBS-gemeenschap diep geraakt door het natuurgeweld zoals dat deze week plaatsvond in delen van Turkije en Syrie. We leven mee met iedereen die persoonlijk getroffen is door de gevolgen hiervan. 

Uit medeleven en respect voor alle betrokkenen stellen wij alle teams bij thuis- en uitwedstrijden in de gelegenheid om als daaraan behoefte bestaat een minuut stilte in acht te nemen voor aanvang van de wedstrijden dit weekend. 

Laten wij elkaar en onze tegenstanders zo mogelijk tot steun zijn.

Algemeen Nieuws Overzicht