Agenda Algemene Leden Vergadering december 2022

Op maandag 12 december vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De inloop is vanaf 20:00 uur en we starten om 20:15 uur.

 

Start: 20.15 uur

Inloop: 20.00 uur 

Agenda:

 

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 30 augustus 2022 
 4. Benoeming Notulencommissie 
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag financiën
 7. Verslag financiële commissie
 8. Bestuurswissel*
 9. Stand van Zaken Stokroosvelden
 10. Onderscheidingen
 11. Rondvraag 
 12. Sluiting

*Ivar Noordenbos neemt afscheid als vice-voorzitter. Eline Goderie neemt afscheid als hockeyvoorzitter. Het bestuur stelt voor om Eline Goderie te benoemen als vice-voorzitter en Zilla Kortleven als voorzitter van de hockeyafdeling.

Algemeen Nieuws Overzicht