Erevoorzitter Rudi Hemmes overleden

Diepbedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Rudi Hemmes. Onze altijd zo onverwoestbare Erevoorzitter is 99 jaar geworden. In Rudi Hemmes verliest HBS een uitzonderlijk (ere)lid en oud-voorzitter, Nederland een nationale held.

Als 10-jarige jongen meldde Rudi Hemmes zich aan als aspirant-lid bij Houdt Braef Stant (HBS). Een lidmaatschap dat 89 jaar zou duren en waarin Rudi Hemmes zich ontpopte tot een toonaangevende leider binnen de vereniging. Met hart en ziel bekleedde hij talloze functies. Betrouwbaar, gedecideerd en ten alle tijde bereid om naar anderen te luisteren, leidde Rudi Hemmes HBS door vaak moeilijke perioden. Lang onderhandelde hij als voorzitter midden jaren zestig met Holland Sport en de gemeente Den Haag om de basis te leggen voor de uiteindelijke verhuizing van het stadion van Houtrust naar Sportpark Craeyenhout. Rudi streek de vlag op Houtrust, 22 maart 1969, en hees ‘m een uur later op de nieuwe thuishaven weer op.

Rudi Hemmes had toen al een enerverend leven achter de rug, dat een vlucht nam in 1943 met een belangrijke beslissing. Als jonge kerel in bezet Nederland betekende het voor hem ‘werken in Duitsland of onderduiken’. Rudi en zijn HBS-vriend Bob Tusenius kozen een nog gewaagdere variant. Ze besloten te vluchten naar Engeland. Met behulp van clubgenoten, die werkten in Brussel en Parijs, lukte het de twee jongemannen om over de Pyreneeën op Spaans grondgebied te geraken. Daar belandden de HBS’ers in een cel. Toch bereikten ze via Portugal in 1944 hun einddoel: Engeland. In de ‘vrije’ wereld ontmoette Rudi Koningin Wilhelmina en raakte bevriend met Prins Bernard, waarna hij met de Prinses Irene Brigade meehielp om Nederland te bevrijden.  Rudi bleef na de oorlog in het leger en maakte carrière bij de luchtmacht. Hij ontving verschillende onderscheidingen. 

Zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog bleef hij tot enkele jaren terug vertellen op scholen. Vaak werd hij door de betreffende leraar of lerares vooraf gewaarschuwd voor de ‘drukke klas’, maar steeds weer hingen de kinderen aan zijn lippen. Ze stelden vragen en waren gefascineerd door zijn verhalen. Dat kwam niet alleen door de inhoud. Rudi Hemmes was een krachtige persoonlijkheid, die direct ontzag afdwong. Tegelijkertijd was hij zeer aanspreekbaar voor iedereen en kon hij goed luisteren. Nog maar kortgeleden eerde Koning Willem Alexander hem in de troonrede:  

’Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is.’ Het zijn de woorden van Rudi Hemmes. Als jonge man maakte deze held met gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land. En nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft. Dat is niet alleen inspirerend - het is een opdracht aan ons allen.”

Moedig bleef Rudi Hemmes zijn hele leven. Zomaar een typerende gebeurtenis in het clubgebouw van HBS ergens eind jaren tachtig: een elftal niet-HBS’ers begon na luidruchtig vele biertjes te hebben genuttigd, zomaar het clubgebouw te vernielen. Stoelen vlogen door lucht, gevolgd door glazen en flesjes. Geen Kraai durfde iets te doen. In plaats daarvan verdrong iedereen zich steeds verder naar achteren richting de bar. Rudi Hemmes, de zestig ruim gepasseerd, niet. Hij kwam achter het buffet vandaan en sprak de ‘heren’ streng toe, terwijl hij de grootste herrieschopper strak aankeek: ‘Hou daar eens mee op, dat doen wij hier niet!’ En vervolgens: ‘En jij daar, help eens even die stoel terug te zetten!’

De mannen stopten, Rudi stelde orde op zaken en de vrede keerde terug op Craeyenhout. 

Alle toeschouwers waren onder de indruk, Rudi niet. Hij vond het logisch; ‘In verzet komen als het nodig is…..’

Sinds 2000 was Rudi Hemmes Erevoorzitter van HBS. Een functie die met hem nog meer kleur en betekenis kreeg. Zijn slotwoorden bij Ledenvergaderingen, waar hij nooit verstek liet gaan, zorgden dikwijls voor de nodige overpeinzingen bij de leden voordat zij gezamenlijk het clublied inzetten. 

Rudi was bij alle belangrijke gelegenheden op HBS aanwezig; van Zomerkamp tot Club van 50, van Reünistendiner tot de Kraaiendag. Rudi sprak met iedereen en nieuwe leden wisten direct wie hij was.

Ook als negentiger had Rudi Hemmes een volle agenda. Een afspraak met hem maken was een hele kunst. Als Engelandvaarder en veteraan was hij een vooraanstaande figuur bij diverse herdenkingen in Europa. Meestal reed hij er met zijn auto zelf naar toe. 

Ondanks de zware oorlogsjaren was Rudi realistisch over onze Oosterburen: ‘Ik realiseerde me dat ik geen hekel had aan Duitsers, maar aan onrecht’.

In club-magazine Craeyen van december 2019 staat een uitgebreid interview met Rudi Hemmes, waarin hij vertelt over zijn levenslessen en hoe hij kijkt naar de toekomst. Een interview met een modern mens, die de wereld om zich heen in hoog tempo zag veranderen, maar altijd mee bewoog. Rudi belde mobiel, beantwoordde e-mails en wist precies wat zich in de wereld afspeelde. 

Over zijn gezondheid of ouder worden klaagde hij nooit. Alleen in 2013 na het plotseling overlijden van zijn geliefde zoon Ton Hemmes sprak hij de woorden: ‘het grote nadeel van oud worden, is dat je je kinderen overleeft.’

De afgelopen jaren ging Rudi’s gezondheid achteruit. We zagen hem daardoor steeds minder op de club, maar hij werd allesbehalve vergeten. Velen van ons volgden de gezondheidssituatie van ‘onze meneer Hemmes’ op de voet. Vorige week verhuisde Rudi naar een verzorgingstehuis. Daar overleed hij enkele dagen later, op zondag 13 november, aan de gevolgen van een longontsteking. 

HBS-Craeyenhout zonder Rudi Hemmes is moeilijk voor te stellen. We zijn Rudi heel veel dank verschuldigd voor al hetgeen hij voor de club heeft betekend. Zijn gedachten zullen nog lang in het karakter van onze club voortleven.

In overleg met de familie is een condoleanceregister geopend.

Wij wensen Rudi’s vrouw Madeleine en de familie veel sterkte toe.

 

Loopbaan 

Rudi Hemmes was generaal-majoor b.d. van de Koninklijke Luchtmacht. Hij werd op 20 juni 1923 geboren in Harderwijk. Op 3-jarige leeftijd verhuisde hij met zijn moeder naar Den Haag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij Engelandvaarder. Hij sloot zich aan bij de Prinses Irene Brigade en hielp mee bij de bevrijding van het zuiden van Nederland. Na de bevrijding koos hij voor een loopbaan bij de luchtmacht. In de zestiger jaren was hij commandant van de Luchtmacht Kaderschool in Schaarsbergen. Rudi Hemmes ontving diverse onderscheidingen ontvangen voor zijn verdiensten tijdens de oorlog. In juni 2013 werd hij ereburger van Den Haag.

 

Functies binnen HBS

1959 – 1960 Voorzitter Junioren commissie 

1960 Voorzitter Kampcommissie

1960 – 1961 Commissaris clubavond commissie

1963 – 1964 Voorzitter cricket 

Leider HBS 3

Vice-voorzitter Algemeen Bestuur

1960 – 1964 Grensrechter HBS 1

1963 – 1964 winnaar eerste Freek van der Leeuw Trofee

1965 – 1970 Voorzitter Algemeen Bestuur

1970 Erelid

1977 – 1983 Voorzitter Algemeen Bestuur

1983 – 1990 Voorzitter exploitatiecommissie

1993 Voorzitter Jubileumcommissie HBS 100

Sinds 2000 Erevoorzitter

 

 

In Memoriam Overzicht