Nieuw Hockeybestuur

Sinds de afgelopen zomer is het hockeybestuur in samenstelling gewijzigd. Onder aanvoering van Eline Goderie als voorzitter is het hockeybestuur weer aangevuld. Er zit nu gelukkig weer een compleet bestuur dat met frisse moed dit seizoen aan de slag is gegaan.

Momenteel worden een nieuwe voorzitter (Zilla Kortleven), vice voorzitter (Martijn Franssen), secretaris (Laura van Gigch) en penningmeester (Harold Pit) ingewerkt en wordt met een warme overdracht toegewerkt naar een bestuursoverdracht in december. Dan zal, als de ALV daar in december mee instemt, Zilla Kortleven het stokje als voorzitter overnemen.

Ook de voorzitters van de grootste commissies binnen de hockeyafdeling hebben zitting in het bestuur. Dat zijn de technische commissie (TC), de jeugdcommissie (JC)en de seniorencommissie. Voor de technische commissie is Rob Buursen bereid gevonden zich als voorzitter op te werpen na het vertrek van Tom Goderie. Voor de jeugdcommissie is dat Bianca Dekker en vanuit de seniorencommissie heeft Isis van Warmenhoven zitting in het bestuur.

 

Hockey Nieuws Overzicht