Uitstel Algemene Ledenvergadering

Op 17 januari staat een ALV met een volle agenda gepland; een voorstel voor een nieuwe aanpak rond de onderscheidingen op HBS, een besluit over het Stokroos, het jaarverslag van de vereniging en het financiële jaarverslag. Maar ook de benoeming van nieuwe Leden van Verdienste en de uitreiking van de Freek van der Leeuw Trofee.

 

Gezien het hoge aantal corona-besmettingen vinden we het niet verantwoord om op dit moment met een aantal leden in ons clubgebouw bij elkaar te komen voor een ALV. We hebben besloten om de ALV niet te vervangen voor een digitale bijeenkomst, omdat we het belangrijk vinden om bovengenoemde zaken gezamenlijk te kunnen bespreken in een echte vergadering.

We stellen de ALV daarom uit tot een moment in (hopelijk) maart/april 2022 om dan met elkaar samen te komen in ons clubgebouw. Daarbij zullen we dan voor de leden, die dat willen, ook de mogelijkheid bieden om de vergadering digitaal bij te wonen.

Sportieve groeten en blijf gezond,

Het algemeen bestuur

Algemeen Nieuws Overzicht