Algemene ledenvergadering HBS-Craeyenhout

12 juni om 20:15 vindt de Algemene ledenvergadering plaats in het clubgebouw van HBS.

Iedereen die lid is van onze vereniging is uiteraard welkom.

Hieronder vindt u de agenda van die avond.

Agenda:

  1. Opening 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen ALV d.d. 12 december 2016
  4. Benoeming Notulencommissie
  5. Begroting 2017-2018 en contributievoorstel
  6. Toelichting rapport Commissie Topvoetbal
  7. Plannen activiteiten Jubileumcommissie 125-jaar bestaan
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Het agendastuk nr.5 is binnenkort via de site beschikbaar

Club nieuws overzicht