Algemene ledenvergadering HBS-Craeyenhout

Wil jij samen met ons terugkijken op afgelopen seizoen? De plannen voor volgend jaar aanhoren? En jouw inbreng geven zodat onze vereniging nog mooier wordt.

Kom dan maandag 12 juni om 20.15 naar de ALV en praat mee!

Hieronder vindt u de agenda van die avond.

Agenda:

  1. Opening 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen ALV d.d. 12 december 2016
  4. Benoeming Notulencommissie
  5. Begroting 2017-2018 en contributievoorstel
  6. Toelichting rapport Commissie Topvoetbal
  7. Plannen activiteiten Jubileumcommissie 125-jaar bestaan
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Het agendastuk nr.5 is binnenkort via de site beschikbaar

Algemeen Nieuws overzicht