Afdelingsvergadering voetbal op 8 november

Graag nodigt het HBS-voetbalbestuur je uit om deel te nemen aan de voetbalafdelingsvergadering op maandag 8 november om 20.00 uur in het Clubhuis van HBS Craeyenhout.

Doelstelling van deze afdelingsvergadering is de leden informeren over de voortgang in de uitvoering van het beleidsplan HBS Voetbal 2019-2023. In dat verband verzorgen wij ter vergadering in het bijzonder een toelichting op het technisch jeugdplan, de werkzaamheden van het Selectie Management Team en ontwikkelingen in de jeugd- en seniorenafdeling. De vergadering biedt leden de gelegenheid om met het voetbalbestuur en kaderleden hierover van gedachten te wisselen. Het voetbalbestuur hecht aan periodiek communiceren van beleid in uitvoering en waardeert de inbreng van de leden. Ouders van minderjarige jeugdleden worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om deel te nemen namens hun kind. 

In bijlage tref je de concept-agenda voor de vergadering aan. Daarnaast een korte enquête/ tevredenheidsonderzoek over de voetbalafdeling. Vriendelijk verzoeken we je deze voor 1 november in te vullen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen we in de afdelingsvergadering betrekken. 

We zien er naar uit jullie op 8 november in het Clubhuis te treffen.

 

Downloads:

Algemeen Nieuws Overzicht