Speelverbod bij niet betalen contributie

Zoals toegelicht tijdens de digitale ALV van 15 december jl. is er op HBS Craeyenhout sprake van forse achterstallige contributiebetalingen. Dit zet, zeker in deze moeilijke corona-tijden, de financiële situatie van onze vereniging onder druk. Daarom worden maatregelen genomen, zoals ook aangekondigd tijdens de ALV. 

 
 
De komende tijd wordt verder geïnventariseerd welke leden een contributieachterstand hebben. Zij zullen (nogmaals) worden aangemaand. Vervolgens zal aan de leden die hun contributie niet betalen, zowel senioren als junioren, een speelverbod worden opgelegd. Nadere informatie hierover volgt in het nieuwe jaar.
Algemeen Nieuws Overzicht