Agenda ALV

Op dinsdag 15 december om 20:00 uur vindt onze Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Vanwege de coronamaatregelen hebben we gekozen voor een digitale ALV via Microsoft Teams, een unicum in de geschiedenis van onze vereniging. 

Voor onze leden die deze ALV willen bijwonen, is het noodzakelijk om zich uiterlijk op 13 december aan te melden bij onze secretaris Chris Lieshout:  lieshoutchris@gmail.com 

 Agenda: 

 1. Opening en mededelingen

 2. Ingekomen en uitgaande stukken

 3. Vaststellen notulen d.d. 9 december 2019 (u moet hiervoor ingelogd zijn)

 4. Benoeming Notulencommissie

 5. Jaarverslag secretaris

 6. Jaarverslag penningmeester

 7. Verslag Financiële commissie

 8. HBS in coronatijd

 9. Craeyensupport

 10. Commissie onderscheidingen

 11. Toelichting nieuwe kledingleveranciers

 12. Stand van zaken Blaashal

 13. Uitreiking Freek van der Leeuw trofee

 14. Voorstel bestuurssamenstelling *

 15. Rondvraag

* Na bijna elf jaar stopt Chris Lieshout als secretaris van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt voor om Marieke Hommels te benoemen tot zijn opvolger.


De agendastukken 3, 5 en 6 zijn binnenkort beschikbaar op het afgeschermde deel van de web site.

 

 

Algemeen Nieuws Overzicht