29 september Algemene Ledenvergadering: aanmelden verplicht!

Het Algemeen Bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 29 september om 20:00 uur te houden. Onderwerpen van deze ALV zijn onder meer de begroting en het contributievoorstel voor 2020-2021.


Aanmelden: plek voor maximaal 30 leden 
Omdat tijdens de ALV de 1.5 meter afstand gehanteerd wordt, kunnen maximaal 30 van onze leden de vergadering in het clubhuis bijwonen. Het verzoek aan leden die bij de ALV aanwezig willen zijn, is dan ook om zich uiterlijk dinsdag 15 september per e-mail aan te melden via: lieshoutchris@gmail.com

Alternatief en schriftelijk stemmen
Mocht blijken dat meer dan 30 leden de ALV willen bijwonen dan wordt er gekeken naar alternatieven. Denk daarbij aan een andere locatie voor de ALV of een live-stream. Ook zal het voor onze leden mogelijk zijn om schriftelijk te stemmen over de begroting en het contributievoorstel voor 2020-2021. Hierover volgt na 15 september meer informatie via de website. 

Agenda en stukken 
Binnenkort verschijnt de agenda van de ALV op de website. De bijbehorende stukken komen beschikbaar op het besloten ledendeel van onze website. Datzelfde geldt voor de notulen van de ALV van 9 december 2019.  


Het Algemeen Bestuur   

Algemeen Nieuws Overzicht