Handleiding corona-coaches

Wij willen uiteraard voorkomen dat mensen op onze vereniging besmet raken met het coronavirus. Jullie hulp en inzet wordt daarom bijzonder gewaardeerd!  Het verzoek aan jou is om met zachte hand toe te zien op de naleving van de corona-richtlijnen op onze club.

Waar kunnen corona-coaches zich melden op de club?
Corona-coaches kunnen zich melden bij de Jeuco-dienst beneden ter hoogte van kleedkamer 10-11. Daar ligt een hesje klaar, hiermee ben je als corona-coach herkenbaar voor de bezoekers. 

 

Wat zijn de taken van de corona-coaches?

Per shift zijn vier corona-coaches ingedeeld die zullen toezien op het handhaven van de volgende richtlijnen:

 • Registratie bij ingangen van het terrein met behulp van QR code 
 • Assisteren bij de doorstroom van de horeca in het clubgebouw
 • Mensen wijzen op de 1,5 meter afstand
 • Drukke plekken coördineren
 • Kleedkamers worden alleen gebruikt door HBS 1 en HBSO23 en Craeyenhout Dames 1 en Dames 2

 

Extra informatie registratie QR code bij ingangen

Wie:
Iedereen van 13 jaar of ouder die het terrein betreedt, is verplicht een gezondheidscheck en een aanwezigheidsregistratie in te vullen. 

Reden van registratie:
Als iemand Corona blijkt te hebben op de dag dat hij of zij geregistreerd staat, kunnen overige aanwezigen eenvoudig op de hoogte worden gesteld.
Persoonsgegevens worden 14 dagen bewaard. Op deze registratie is het privacybeleid van de AVG van toepassing, te vinden op www.hbs-craeyenhout.nl/privacybeleid

Hoe scan je QR code:
De gezondheidscheck en aanwezigheidsregistratie vindt plaats door middel van een QR code die je met de camera van een smartphone scant. Er verschijnt dan een vragenlijst die ingevuld dient te worden. 

Het registratieformulier kan ook worden ingevuld via de volgende link: https://bit.ly/3aZAnJL 

Bezoekers die geen smartphone hebben en nog niet geregistreerd zijn, kunnen worden gewezen op het feit dat zij niet op de hoogte gesteld zullen worden als op het terrein iemand besmet blijkt te zijn met corona op die bewuste dag. 

Extra informatie richtlijnen clubgebouw
Het clubgebouw is alleen op wedstrijddagen (zaterdag en zondag) geopend voor het afhalen van een consumptie. Daarbij geldt: 

 • Alleen via de hoofdingang het clubgebouw betreden.
 • Alleen aan de andere zijde via de uitgang het clubgebouw verlaten.
 • In het clubgebouw zijn verplichte looproutes aangegeven.
 • Aan de bar kun je iets bestellen/afhalen en daarna direct het clubgebouw verlaten.
 • Het terras bij het clubgebouw is tot nader order gesloten. 
 • Bij regen kan er niet geschuild worden in het clubgebouw.

 

Bedankt voor jullie inzet om veilig sporten op onze club te kunnen blijven doen