Nog even geduld nodig: Trainen voor de jeugd binnenkort toegestaan

Eerder deze week heeft het kabinet besloten de meeste corona-maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Voor kinderen en jongeren geldt dat onder voorwaarden meer ruimte komt om weer te sporten. 

Dat betekent concreet het volgende:

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Dit is natuurlijk prachtig nieuws voor onze vereniging. Zo ontstaat er namelijk ruimte om voorzichtig de trainingen op te starten. Er moeten echter nog een paar stappen worden gezet voordat het zover is.

Protocollen en plan voor opstarten activiteiten
Vandaag hebben we bericht gekregen van de gemeente Den Haag. Zij stellen een aantal voorwaarden aan het heropenen van de Haagse sportparken, waaronder dus ook ons complex.

Voordat we mogen beginnen met trainingen voor onze jeugdleden moeten we als vereniging een plan indienen bij de gemeente. In dit plan moeten we onder meer aangeven hoe we de activiteiten zo gaan organiseren dat we daarbij de maatregelen van het RIVM in acht kunnen nemen. Voor het opstellen van dit plan krijgen we vanuit de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten een aantal protocollen aangeleverd.

De gemeente heeft nog niet alle eisen waar dit plan aan moet voldoen, bekend gemaakt. Zodra die bekend zijn, gaan we aan de slag met het maken van het plan zodat we dit zo snel mogelijk kunnen indienen. Tegelijkertijd wordt er door de verschillende afdelingen hard gewerkt aan schema’s waarmee we onze jeugdspelers van de voetbal-, hockey- en cricketafdeling onder begeleiding kunnen laten sporten op onze vereniging. Zodat we zodra de gemeente Den Haag ons plan goedkeurt, de trainingen kunnen opstarten.

Extra eisen vanuit de gemeente
Naast het genoemde plan stelt de gemeente Den Haag ook een aantal extra eisen aan de heropening van ons sportpark:

  • De kleedkamers en het clubgebouw blijven gesloten.
  • Ouders en bezoekers worden niet toegelaten op het complex.

Volgende week meer duidelijkheid

De hoop en verwachting is dat er in de loop van de week van 27 april meer duidelijkheid is over wanneer we precies aan de slag mogen. Uiteraard zullen we dan via onze website en via de trainers van de jeugdelftallen iedereen informeren over de precieze invulling en de trainingsschema’s.

We snappen dat iedereen dolgraag weer het veld op wil. Maar we moeten met elkaar dus nog heel eventjes geduld hebben. Hopelijk kunnen we dan op korte termijn een eerste stap in de goede richting zetten. We hebben er zin in!

Algemeen Nieuws Overzicht