9 december, ALV de agenda.

Algemene ledenvergadering HBS Craeyenhout

Datum: 9 december  2019 om 20.15 uur

Plaats: clubhuis HBS Craeyenhout

Agenda

1.  Opening en mededelingen

2.   Ingekomen en uitgaande stukken

3.   Vaststellen notulen ALV d.d. 11 juni 2019

- onderaan vindt u de notulen ALV d.d. 11 juni 2019 in een PDF-document, hiervoor moet u ingelogd zijn.

4.   Benoeming Notulencommissie

5.   Opvolging commissie vergoeden/faciliteren selectiespelers 

- onderaan vindt u een toelichting van het AB in een PDF-document, hiervoor moet u ingelogd zijn.

6.   Jaarverslag secretaris

- het jaarverslag kunt u hier lezen

7.   Jaarverslag penningmeester

- onderaan vindt u de Jaarrekening van de penningmeester in een PDF-document, hiervoor moet u ingelogd zijn.

8.   Verslag Financiële commissie 

9.   Benoeming Financiële commissie 

10. Toelichting op nieuwe kledingleverancier

11. Uitreiking Freek van der Leeuw trofee

12. Voorstel bestuurssamenstelling *)

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

*) Na zeven jaar stoppen Jacco Visser en Tycho Vermeire als voorzitter en penningmeester van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt voor om Adriaan de Buck en Pien Verweij-v.d. Vegt te benoemen tot hun opvolgers. 

Ook stelt het Algemeen Bestuur voor om Ivar Noordenbos in het Algemeen Bestuur te benoemen tot vice-voorzitter.

De agendastukken (nrs. 3, 5, 6 en 7)  zijn binnenkort beschikbaar op het afgeschermde deel van de site.

Algemeen Nieuws Overzicht