Wie en wat is de Club van 50

De Club van 50 is een groep leden, die onder gebruikmaking van fiscale faciliteiten gedurende 5 jaar jaarlijks een schenking doen van € 500,- aan de vereniging. De volledige historie van de Club van 50 kunt u lezen in het volgende stukje (Club van 50 - Historie & Heden). Voorts kunt u de notulen inzien van de laatste drie ledenvergaderingen alsmede het ledenoverzicht anno 2020.

Het bestuur van de Club van 50 bestaat uit voorzitter Jan Hillenaar, secretaris Gerard Gijsberts, die tevens toezicht houdt op de financiën, en Marcus Schuchmann en Tycho Vermeire als algemeen bestuursleden. Het bestuur en haar leden, het AB van HBS en/of leden van de vereniging kunnen met voorstellen, plannen en initiatieven komen voor de besteding van de beschikbare gelden. Tijdens de jaarlijkse dinervergadering, die traditioneel in april plaatsvindt, worden deze gepresenteerd en besproken en wordt er zo nodig een toelichting gegeven over de besteding van de gelden van de afgelopen periode. 

De gelden van de Club van 50 zijn in beginsel bestemd voor tastbare, materiële projecten, waarbij de voorkeur uitgaat naar projecten die volledig door de Club van 50 kunnen worden gerealiseerd. De betrokkenheid met de leden wil het bestuur onderhouden door gebruikmaking van deze webpagina, waarin u alles over de Club van 50 terug kunt vinden; introductie, historie, ledenlijst, nieuwe plannen en de wijze waarop u zich kunt aanmelden. Bovendien zullen wij de leden via e-mail op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Heeft u interesse? Aarzel dan niet contact op te nemen met één van de bestuursleden van de Club van 50 en wij zullen u graag nader informeren.

Jan Hillenaar - Voorzitter - jjhillenaar@joostvanvliet.nl 

Gerard Gijsberts  - Secretaris - gerard@glgijsberts.nl 

Marcus Schuchmann - Bestuurslid - marcus.schuchmann@ziggo.nl 

Tycho Vermeire - Bestuurslid - marijke_en_tycho@hotmail.com 

De Club van 50 Overzicht