Digitale coachmap

Voor junioren (A t/m D), mini’s (E) en benjamini’s (F)

Dit is de digitale coachmap voor coaches/trainers/begeleiders. Het is gericht aan coaches/trainers/begeleiders maar er staan ook veel wetenswaardigheden in voor ouders en speelsters. Laat (bijv. via de teamouder/teammanager) weten dat dit digitale handboek er is en dat iedereen er altijd iets in kan nalezen. Als er na het lezen van deze informatie toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de Jeugdcommissie lijncoördinator.

Veel succes het komende seizoen!

Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) LISA

Het wedstrijdformulier wordt digitaal verwerkt. Voor het inloggen gebruik je op je smartphone de LISA mobiele app.

A. De coach of teammanager van het team geeft vóór de wedstrijd de spelerslijst op door de teamleden uit te vinken die niet aanwezig zijn. Ook bestaat er de mogelijkheid invallers toe te voegen.

B. De scheidsrechters controleren de spelerslijst, registreren eventuele gele / rode kaarten, voeren de uitslag in en beide scheidsrechters accorderen. Het formulier wordt dan verzonden.

C. De coaches/aanvoerders of spelers kunnen de uitslag/tuchtzaken inzien en keuren het wedstrijdformulier goed.

Let op: Foutief en niet volledig ingevulde formulieren leveren boetes op!!

Wanneer Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) versturen?

Voor de A t/m F jeugd: Digitale Wedstrijdformulieren dienen DIRECT na de wedstrijd op het veld/in de zaal of desnoods in het clubhuis verzonden te worden. Indien dat niet lukt dan het DWF uiterlijk zaterdag om 19:00 uur versturen.

Let op: Niet tijdig ingezonden formulieren leveren ook boetes op!!

Hockeyvaardigheden-registratie speelsters

De Technische Commissie (TC) en de Jeugdcommissie (JC) hebben de eindverantwoordelijkheid over de teamindelingen. Zij kunnen echter hun taak niet goed uitvoeren zonder de hulp van personen die een nauwe band onderhouden met de speelsters.

Craeyenhout maakt gebruik van de hockeyvaardigheden-registratie-module TIPS . TIPS is de afkorting van T echniek, I nzicht, P ersoonlijkheid en S nelheid.

Het doel van TIPS is om de TC en de JC in aanvulling op de informatie vergaard tijdens selectietrainingen en wedstrijden een zo volledig mogelijk beeld te geven van de speelsters. Met behulp van goede informatie kan ook een passende indeling voor het volgende seizoen worden gemaakt.

Twee keer per seizoen, in december en in april, vult daarom de coach en trainer het TIPS -formulier in. Te denken valt aan de voorkeur voor plaats in het veld, samenwerking met overige speelsters.

Instructie coaches/begeleiders

In deze instructie staat puntsgewijs vermeld wat je als coach/begeleider gedurende het seizoen in ieder geval moet doen.

Als je verder nog iets wilt weten of als iets niet duidelijk is, neem dan contact op met de Jeugdcommissie.

AAN HET BEGIN VAN HET SEIZOEN

Afspraken met de trainer

Goed contact met de trainer is zeer belangrijk. Maak hierover afspraken met de trainer van je team. Probeer ook trainingen te bezoeken.

Teaminformatie via LISA

Via je eigen LISA account beschikt iedere coach/begeleider en teammanager over belangrijke teamgerelateerde informatie:

 • namen, telefoonnummers en mailadressen van speelsters, trainer, coach/begeleider, teammanager;
 • wedstrijdschema;
 • presentielijst;
 • digitaal wedstrijdformulier (DWF);

Informatiebijeenkomst voor ouders

Aan het begin van het seizoen wordt door de vereniging een informatiebijeenkomst georganiseerd voor ouders. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de gang van zaken binnen de vereniging en kunnen ouders vragen stellen.

Informatiebijeenkomsten voor coaches

Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd voor de coaches van de jeugd.

De bijeenkomst staat onder leiding van de trainer/coach van Dames 1 of een lid van de TC.

Op deze avonden worden tips en aanwijzingen gegeven en kun je je ervaringen met andere coaches uitwisselen. Ook je problemen bij het coachen kun je hier naar voren brengen. Indien je hulp nodig hebt bij het oplossen van een coachprobleem en je kunt niet wachten tot de bijeenkomst, neem dan contact op met de lijnvertegenwoordiger in de JC.

Regelen van vervoer (wordt ook vaak door teamouder(s) gedaan)

Aan het begin van het seizoen is het verstandig om naar aanleiding van het wedstrijdprogramma een rijschema voor de uitwedstrijden in elkaar te zetten.

Zorg ervoor dat iedere ouder ruim van tevoren weet wanneer hij/zij moet rijden.

Ga eerst na of iedereen wel een auto heeft. Als het rijschema eenmaal is opgesteld, maak dan duidelijk dat ouders zelf voor vervanging moeten zorgen als zij niet kunnen rijden (bijvoorbeeld door onderling te ruilen).

Afspraken met ouders

Als coach/begeleider heb je op de wedstrijddag veel te doen waarbij de begeleiding van het team zelf de meeste aandacht vraagt.

Het is verstandig hierover afspraken te maken met de teammanager, zodat je met de ouders tot een goede taakverdeling kunt komen. Voor de betrokkenheid is het goed dat meerdere mensen een klus voor hun rekening nemen.)

Denk daarbij aan:

 • ontvangen bezoekend team bij thuiswedstrijden (aanwijzen kleedkamer 11 aan tegenstander, speelveld aanwijzen, koffie aanbieden, etc.);
 • helpen met aan- en uitkleden keepster (met name legguards);
 • meenemen water (liefst in bidons) naar veld.

DE WEEK VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJD

Contact met de trainer

Wekelijks contact met de trainer is zeer belangrijk. Doorgesproken kan worden wat er tijdens de wedstrijd verkeerd ging en waaraan in de training aandacht moet worden besteed. De trainer kan melden welke kinderen niet zijn komen trainen en wat daaraan zou kunnen worden gedaan.

Regelen van invalsters

Als er een invalster uit een ander team nodig is, probeer haar dan zo snel mogelijk te vinden. Doe dit altijd in overleg met de contactpersoon JC van de betreffende leeftijdslijn. Zorg ervoor dat de meisjes van het eigen elftal zo snel mogelijk doorgeven als ze niet kunnen spelen, zodat je ruim de tijd hebt om een invalster te regelen.

Fair play staat hoog in het vaandel. Het invallen moet als een eer gezien worden en invallers worden alleen gevraagd om teams uit de brand te helpen en niet om ze te versterken:

 • Er mogen maximaal twee spelers uit maximaal één klasse hoger geleend worden. Dit geldt ook tussen de leeftijdscategorieën, dus niet meer een C-speler uit 1e klasse laten invallen bij een B-team in de 3e klasse.
 • Lenen uit een hogere klasse mag om een team maximaal tot 12 spelers aan te vullen. Eerste teams mogen zo tot 13 spelers aanvullen.
 • Lenen uit dezelfde klasse of lager mag altijd.
 • Vanzelfsprekend geldt nog steeds dat er niet uit een hogere leeftijdscategorie mag worden ingeleend.

OP DE WEDSTRIJDDAG

Doorgang wedstrijd

De wedstrijd gaat in principe altijd door. Als door weersomstandigheden het niet mogelijk is om het veld te bespelen, word je door de wedstrijdsecretaris hiervan op de hoogte gesteld. Een tekort aan speelsters is geen reden om de wedstrijd niet door te laten gaan. Als je door overmacht, b.v. een begrafenis waar meerdere speelsters naartoe willen, een wedstrijd niet door wilt laten gaan, geef je dit tijdig door aan de wedstrijdsecretaris van Craeyenhout. De wedstrijdsecretaris communiceert dit verder met de tegenpartij. In geen geval mag zelf een wedstrijd worden afgezegd.

Verzamelen

Verzamelen op de afgesproken tijd. Bij een thuiswedstrijd minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd. Bij een uitwedstrijd wordt verzameld op het afgesproken tijdstip bij de ingang van het sportcomplex HBS-Craeyenhout.

Ontvangen van de tegenpartij

Bij thuiswedstrijden dient de tegenpartij te worden ontvangen, wat onder andere inhoudt het aanwijzen van de kleedkamer en het veld. De coach(es) van de tegenpartij koffie of thee aanbieden. Deze consumpties kunnen bijgeschreven worden op de zogenaamde “Witte kaart van Craeyenhout”.

Digitaal wedstrijdformulier

Het wedstrijdformulier wordt digitaal verwerkt. U vult het formulier voor aanvang van de wedstrijd in en vlak na de wedstrijd rond u het formulier af nadat u de ingevulde uitslag heeft gecontroleerd. Zie ook  Digitaal Wedstrijdformulier (DWF)LISA .

Scheidsrechters

Door de scheidsrechtercommissaris worden de scheidsrechters geregeld.

De namen staan iedere week in het wedstrijdschema vermeld. Het is verstandig om van te voren even contact op te nemen of bij problemen de scheidrechtercommissaris te informeren.

ALGEMEEN

De sfeer in het team

De goede sfeer in het team wordt voor een belangrijk deel bepaald door de coach/begeleider. Een grapje, een praatje en wat aandacht voor de speelsters vóór, tijdens en ná de wedstrijden kan hiertoe veel bijdragen. Ook activiteiten buiten het veld zoals het vieren van een verjaardag of sinterklaas, kunnen de sfeer in het team bevorderen. Niet onbelangrijk is als ouders van de speelsters regelmatig de verrichtingen van het team langs de lijn volgen. Tenslotte kan ook het volgen van de prestaties van het eerste damesteam een grote stimulans zijn voor de prestaties van elk hockeyteam. Als coach/begeleider ligt ook hier een leuke taak!

Materiaal

Voor ieder team is een “keepertas” beschikbaar met een volledige keepers-uitrusting. Als coach ben je verantwoordelijk voor het op verantwoorde wijze omgaan met deze uitrusting. Als er klachten of vragen zijn over het materiaal kun je contact opnemen met de materiaalcommissie via hockey-materiaal@hbs-craeyenhout.nl .

Aan het einde van het seizoen dient de keepertas weer ingeleverd te worden bij de materiaalcommissie.

De betrokkenheid van de ouders

Hierboven is al aangegeven dat het verstandig is ouders actief te betrekken bij het team van hun dochters.

Zorg ervoor dat je voldoende communiceert met de ouders, zodat er ook van jouw kant wordt gewerkt aan een goed contact met hen. Vertel ze af en toe iets over je coaching, stel vragen, roep hun hulp in, etc.

Sommige ouders weten en vinden al veel van hockey, anderen zijn volledig blanco.

Bijna altijd zijn ze geïnteresseerd in het hoe en waarom van hoe hun dochter begeleid/gecoacht wordt. Een dergelijk contact maakt het ook gemakkelijker eventuele problemen aan te kaarten (b.v. wrijving tussen speelsters, pestgedrag).

Actieve ouders zijn voor de vereniging broodnodig. Stimuleer betrokkenheid.

Let op mogelijke kwaliteiten bij de ouders zelf. Wellicht dat deze ouders toekomstige teambegeleiders kunnen worden. (Ook gemakkelijk indien je zelf onverhoopt verhinderd mocht zijn en een vervanger nodig hebt.)

Toernooien

Aan het einde van het seizoen kan elk team meedoen aan een toernooi.

Via de wedstrijdsecretaris krijgen de E en F teams (teamouder + coach) te horen welke toernooien er zijn. Via de wedstrijdsecretaris verloopt ook de aanmelding.

De coaches van de A t/m D teams dienen zelf actief op zoek te gaan, b.v. via de site van de KNHB ( www.knhb.nl ) of de mobiele app "Meer" -> "Toernooien". Bij het vinden van een geschikt toernooi wordt na overleg met de lijnvertegenwoordiger ingeschreven.

De kosten voor deelname aan een toernooi zijn tot een bepaald bedrag voor rekening van de vereniging, de penningmeester geeft hierover informatie.

Omdat sommige toernooien snel vol zijn, kan het raadzaam zijn je al in januari/februari op te geven voor het gewenste toernooi.

Voor alle E-teams wordt daarnaast ook nog de Jongste Jeugd Dag georganiseerd, de traditionele afsluiting van het miniseizoen, georganiseerd door het district Zuid Holland van de KNHB. Alle E-teams van alle verenigingen uit het district doen hieraan mee. Sommige teams spelen ‘thuis’ bij Craeyenhout, sommige gaan voor dit toernooi op bezoek bij andere verenigingen.

Familietoernooi

Als afsluiting van het seizoen wordt op de 2e zondag in juni het Craeyenhout familietoernooi georganiseerd. Ouders en kinderen vormen samen een team en spelen een onderling toernooi. Onder het genot van een drankje en een hapje wordt vervolgens het seizoen op feestelijke wijze afgesloten.

Herfstkamp

Tijdens de herfstvakantie wordt voor de D t/m F teams een 3-daags kamp georganiseerd op en nabij het clubhuis van Craeyenhout.

Zomerkamp

Ieder jaar wordt in de eerste week van de zomervakantie het inmiddels wel bekende Craeyenhout Zomerkamp georganiseerd. Alle jeugdleden gaan samen op kamp. Een groot feest waar iedereen die ooit is geweest, haar hart aan heeft verpand!

 

Instructie voor teamouder(s)/teammanager(s)

Verantwoordelijkheden

De teamouder/teammanager is verantwoordelijk voor alle taken rondom het team die buiten het gebied van de trainer of coach vallen. Dit houdt met name in dat zij zorgen:

 • voor verspreiding van ontvangen informatie,
 • voor een rij-indeling voor de uitwedstrijden,
 • voor appeltje-/, tractatie-schema,
 • dat de keepers-uitrusting aanwezig is,
 • dat de ontvangst van de tegenstander is geregeld,
 • voor toezicht op het dragen van de officiële clubtenue,
 • voor toezicht op het aangenaam verlopen van wedstrijden, e.d.
 • dat de algemene normen en waarden worden bewaakt, zoals het taalgebruik,
 • dat na een wedstrijd de speelsters gezamenlijk met de tegenstander iets gaan drinken in het clubhuis,
 • dat er een verslagje van de wedstrijd geschreven wordt,
 • voor de coördinatie bij bijzondere gelegenheden zoals sinterklaas, toernooi e.d.

De teamouder/teammanager besteedt aandacht aan een goede verstandhouding tussen coach, speelsters en ouders en zorgt voor afstemming met de coach voor wat betreft de te verrichten taken.

Ondersteuning

De teamouder/teammanager doet bovengenoemde taken niet alleen. In samenspraak met overige ouders uit betreffend team worden de taken verdeeld. De teamouder/teammanager krijgt vanuit de Jeugdommissie een aanspreekpunt. Het aanspreekpunt is de lijncoördinator. Aan het begin van het seizoen wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waar men tevens terecht kan voor diverse vragen.

Voor het maken van de rij-indeling wordt vanuit het wedstrijdsecretariaat de benodigde gegevens aangeleverd via LISA Team. In de LISA Teammodule kan een rijschema worden aangemaakt.

Verspreiding informatie

Alle speelsters kunnen aan het begin van het seizoen de volgende informatie vinden LISA Team en het hockey-deel van de www.hbs-craeyenhout.nl site:

 • Informatie voor ouders van (nieuwe) leden hockeyclub Craeyenhout
 • Afspraken over de training
 • Overzicht speelsters met wedstrijdschema, rij-indeling en appeltje-/drankje schema

Alle wijzigingen welke gedurende het seizoen plaatsvinden dienen via de teamouder/teammanager te lopen. Te denken valt aan wijziging telefoonnummer speelster, stoppen van speelster, gedurende langere tijd niet komen opdagen van speelster, e.d.

Vragen

Voor alle vragen kan de teamouder/teammanager terecht bij de desbetreffende JC-lijncoördinator (klik hier voor contactgegevens) .

 

Informatie voor ouders van (nieuwe) leden

Algemeen

 • Aan het begin van elk hockeyseizoen organiseren we voor de ouders een informatieavond. Op deze avond stellen we de coaches en teamouders aan u voor en/of worden zij gekozen. Wij geven u veel uitleg en infomatie over het aankomende seizoen. Uiteraard kunt u uw vragen die avond stellen. De datum van deze bijeenkomst wordt ruim van te voren aangegeven op de site en via de coaches en/of teammanagers gecommuniceerd. Voor seizoen 2016-2017 is de informatieavond gepland op maandag 5 september 2015. Zie ook de clubagenda.
 • Craeyenhout streeft ernaar om voor elk team een coach en een train(st)er te realiseren. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd haalbaar te zijn. In zo’n geval zal een beroep gedaan worden op de bereidwilligheid van ouders van betreffend team om de coaching op zich te nemen.
 • Craeyenhout doet er alles aan wat in haar vermogen ligt om de coaches en trainers zo goed mogelijk te begeleiden. Wij doen dit o.a. door het verstrekken van de digitale coachmap en door regelmatig coach informatieavonden te organiseren.

Communicatie & Informatie

 • Via de website www.hbs-craeyenhout.nl en de mobiele app houden wij u op de hoogte van het wel en wee van Craeyenhout.
 • De afgeschermde omgeving LISA Team is een belangrijk communicatiemiddel voor alle teamgerelateerde zaken. LISA Team is geïntegreerd met de clubdatabase, mobiele app en met de standenmotor van de KNHB. Hierdoor staan alle gegevens direct klaar zoals contactgegevens van teamleden en begeleiders, teamopstelling, fluitdiensten, standen, uitslagen, programma). Daarnaast zit LISA Team in een beveiligde omgeving en is dus niet vindbaar door zoekmachines als Google.
 • Wilt u het wedstrijdprogramma weten voor het komend weekend, dan kunt u dit vinden via internet op www.hbs-craeyenhout.nl onder Hockey -> "Wedstrijden" -> "Wedstrijdrooster" of via de mobiele app "Mijn Club" -> "Wedstrijdschema".
 • Indien u vragen hebt over de website, neem dan contact op met onze contentmanager via de mail hockey@hbs-craeyenhout.nl.

Clubtenue

 • Elk nieuw hockeylid ontvangt van Craeyenhout een wedstrijdshirt als er een sponsor is.
 • Craeyenhoutkleding is verkrijgbaar bij “Free Kick Sport" in de Weimarstraat 343.
 • Het dragen van hockeyschoenen, een mondbitje en scheenbeschermers is verplicht bij zowel de wedstrijd als bij de training voor de veiligheid van uw dochter.

Spelen

 • Teams worden samengesteld op basis van leeftijd, kwaliteit en ervaring door de Technische Commissie (TC) voor selectieteams en de Jeugdcommissie (JC) voor de breedteteams.
 • De TC of JC kan besluiten een speelster in een hogere leeftijdsgroep te laten spelen. Dit zal altijd gebeuren in overleg met ouders en betreffende speelster.
 • Elke leeftijdsgroep heeft een contactpersoon (lijncoördinator) waar u als ouder terecht kunt met uw vragen en opmerkingen.
 • Het hockeyseizoen loopt vanaf september tot begin juni.
 • Tijdens de winterstop, halverwege december tot begin februari, vindt een alternatief wedstrijdaanbod plaats. Teams kunnen door de club ingeschreven worden voor de zaalhockey-competitie.
 • Aan het eind van het seizoen vinden er hockeytoernooien plaats. De coach kan zijn/haar team hiervoor aanmelden. Craeyenhout betaalt een deel van de kosten.
 • Als afsluiting van het seizoen vindt er meestal de zogenaamde familiedag plaats. Tijdens dit gezellige evenement spelen ouders en hun kinderen in zelf samen te stellen teams een toernooi. Het evenement wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel en/of barbecue.

Indeling

 • Algemeen: de leeftijdsgrens ligt op 1 oktober, de hierna te noemen leeftijden moeten gelden vóór die datum.
 • Speelsters in de leeftijd van 6 en 7 jaar komen in de Benjamini’s (F-jeugd) Zij trainen samen. De eerstejaars Benjamini's (1e jaars F-jes) spelen op zondagochtend onderlingen wedstrijdjes. De tweedejaars Benjamini's (2e jaars F-jes) spelen in teams op zaterdag. Contactpersoon is Eline Goderie .
 • Speelsters van 8 en 9 jaar komen in de Mini’s (E-jeugd). Zij spelen competitiewedstrijden op een kwart of een half veld. Contactpersonen zijn lijncoördinatoren Patrick Lameris en Annemiek Wernink .
 • Speelsters van 10 en 11 jaar behoren tot de junioren D-lijn. Wedstrijden worden op een heel veld gespeeld. Contactpersoon is lijncoördinator Roos Heppener .
 • Speelsters van 12 en 13 jaar spelen in de junioren C-lijn. Contactpersoon is lijncoördinator Remco van Oosterom .
 • Speelsters van 14 en 15 jaar spelen in de junioren B-lijn. Contactpersoon is lijncoördinator Monique Mos .
 • Speelsters van 16 en 17 jaar spelen in de junioren A-lijn. Contactpersoon is lijncoördinator Monique Mos .

Benjamini’s en Mini’s

 • Teams worden bij de Benjamini’s en de Mini’s gecoacht door ouders of speelsters uit een seniorenteam, de junioren A-, B- of C-lijn.

Junioren A-, B-, C- en D-lijn

 • Teams in de A-, B-, C- en D-lijn worden gecoacht door ouders, een train(st)er of speelster(s) uit een seniorenteam of de junioren A-lijn.

Training

 • Ieder lid traint minstens één keer per week.
 • Is uw dochter lid van een selectieteam, dit is het sterkste team in de leeftijdsgroep, dan traint zij twee (soms drie) keer per week. De TC neemt hierover beslissingen.
 • Craeyenhout heeft voor elke leeftijdsgroep minimaal één selectieteam.

Met bovenstaande informatie hopen wij uw belangrijkste vragen beantwoord te hebben. Heeft u nog vragen dan nodigen wij u van harte uit om deze aan betreffende desbetreffende JC-lijncoördinator (klik hier voor contactgegevens) te stellen. Hij/zij zal u graag antwoord geven of u verder op weg helpen om uw vraag beantwoord te krijgen.

Graag willen wij een paar dingen onder uw aandacht brengen om het spelplezier van uw dochter te behouden cq te vergroten:

 • Als uw dochter echt niet kan komen trainen, belt u dan de train(st)er om haar af te melden.
 • Als uw dochter echt niet kan komen op een wedstrijd, belt u dan de coach bijtijds zodat hij/zij voor eventuele vervanging kan zorgen.
 • Als een wedstrijd niet doorgaat, wordt u via een belschema, whatsapp en LISA Team op de hoogte gebracht.
 • Hockey is een teamsport en indien uw dochter hiervoor kiest, brengt dat enige verplichtingen met zich mee. Indien uw dochter zich afmeldt voor de wedstrijd benadeelt zij hiermee ook haar teamgenootjes.
 • Craeyenhout streeft ernaar om naast accommodatie van sportieve prestaties ook een veilige en aangename omgeving voor uw kind te bieden. Spelers, speelsters, vrijwilligers en publiek kunnen worden aangesproken op houding en gedrag.

Tot slot nog één vraag aan u:

Indien u een bijdrage wilt leveren aan Craeyenhout als coach, trainer, scheidsrechter, teamouder/teammanager of anderszins dan nodigen wij u van harte uit dit kenbaar te maken aan de desbetreffende JC-lijncoördinator (klik hier voor contactgegevens) . Ervaring is een pré, maar niet direct noodzakelijk. De vereniging stelt u desgewenst in staat opleidingen te volgen.

We hebben een grote behoefte aan vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een enthousiaste hockeyvereniging!

AFSPRAKEN OVER DE TRAINING

Voor de speelster

 • Als je echt niet kunt komen trainen, bel je bijtijds af bij je train(st)er.
 • De training gaat altijd door.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent. ( minimaal 5 minuten vóór aanvang training.)
 • Het dragen van hockeyschoenen, bitje en scheenbeschermers is verplicht.
 • Neem een bidon met water o.i.d. mee voor ná de training.
 • Je mag tijdens de training het veld niet verlaten. Zorg dat je daarvóór b.v. naar toilet bent geweest.
 • Bij misdraging tijdens de training kan de train(st)er je tijdelijk buitensluiten. Bij herhaling volgen disciplinaire maatregelen.

Voor de train(st)er

 • Zorg dat je op tijd bent. (minimaal 5 minuten vóór aanvang training.)
 • Bereid je voor op de training en zet eventuele hulpmiddelen vast klaar.
 • Noteer wie aanwezig is op de training. Geef aan de trainingscoördinator en JC door wanneer een speelster regelmatig wegblijft zonder af te bellen.
 • Spreek speelsters aan als ze te laat op de training komen. Als ze begeleid worden door een ouder, spreek deze er ook op aan. Bij herhaling kun je weigeren de speelster mee te laten trainen en de ouder verzoeken de speelster mee terug te nemen.
 • Indien ouders problemen maken, meldt dit bij de JC. Verwijs ook eventueel ouders door naar de JC.
 • Zorg voor structuur in de training. Herhaal b.v. oefeningen van de vorige trainingen.
 • Zorg voor afwisseling in de oefeningen en laat speelsters niet te lang stilstaan.
 • Kom op trainerbegeleidings-bijeenkomsten. Deze worden ruim van te voren aangegeven en duren ongeveer 1,5 uur. Het is een prima gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
 • Heb je problemen met of vragen over trainingsactiviteiten, schroom niet om Jurgen Peters te bellen. Hij is de trainingscoördinator en helpt je graag!
 • Kan je een keer geen training geven, zorg dan zelf voor vervanging. Regel dit bijtijds, dan verkom je onnodige onrust.

De JC is verantwoordelijk voor de trainingsactiviteiten en zal toezien dat eenieder zich houdt aan gemaakte afspraken.

Succes!

De Jeugdcommissie (=JC) van Craeyenhout.

Wegwijzers Hockey Overzicht