Vrienden van de HBS 1, waarom hebben we die nodig?

HBS streeft er naar een gezellige familieclub te zijn, maar wil tegelijkertijd ook op het hoogste amateurniveau voetballen. Dat geldt met name voor het vlaggenschip van onze selectieteams.

Onder de selectie van HBS verstaan wij de ongeveer 26 spelers die samen het 1e vormen. Omdat er gedurende het seizoen vaak een beroep gedaan wordt op de spelers van het team en er veel gezamenlijk getraind wordt beschouwen wij dit als een geheel. Omdat het voor onze jongere jeugd en lagere teams aantrekkelijk en leerzaam is als de selectie van HBS op een hoog niveau presteert, heeft onze vereniging een beleid waarbij wij trachten alle jeugd minstens twee keer per week te laten trainen door gediplomeerde en betaalde trainers. Een groot deel van onze voetbalbegroting wordt daarvoor gebruikt.

De voetbalbegroting voorziet in combinatie met onze hoofdsponsor voorts in de kosten voor sportkleding en voetbalschoenen voor de selectiespelers.

Om onze selectiespelers te behouden, zonder ze te betalen, want dat is iets wat HBS absoluut niet wil, moeten we wel andere faciliteiten bedenken om onze selectiespelers te stimuleren en te behouden.

 Wij hebben in onze vereniging gelukkig leden die bereid zijn om deze jongens kosteloos te helpen bij studie- en loopbaanbegeleiding, medische verzorging of hersteltherapie, financieel advies of huisvestingproblemen. Dat is allemaal belangeloze inzet van onze eigen leden.

Maar er is meer en daar is wel extra geld voor nodig. Zo krijgt de selectie op donderdagavond na de training een maaltijd en een drankje aangeboden. Ook na de uitwedstrijden wordt gezamenlijk onderweg of in Den Haag gegeten. Bij de thuiswedstrijden krijgen de jongens een barkaart en dan zijn er nog de teammuitjes. Die verschillen van een barbecue, een bowlinguitje of naar een wedstrijd van een profclub.

Word lid van de Vrienden van HBS 1

Hoogtepunt zijn de jaarlijkse trainingskampen . In de winterstop wordt er vaak geskied of gaat men op trainingskamp naar  zonnige oorden. Zo low budget als mogelijk, maar het kost natuurlijk toch geld. Busreis, eten en drinken, verblijf het moet allemaal betaald worden. En als er aan het eind van het seizoen nog budget over is is er nog een eindejaarweekend als seizoenafsluiting waar geld voor nodig is. Om dit alles soepel te laten verlopen zijn een aantal jaren geleden de “Vrienden van de HBS selectie” opgericht.

In het verleden is gebleken dat wij 100 á 120 Vrienden nodig hebben, die bereid zijn om 100,- per Vriend te doneren om alle kosten te dekken. Aangevuld met Bal-, en sponsoren.  De ervaring heeft inmiddels geleerd dat als wij niet vroeg in het seizoen met de werving voor deze donaties beginnen we het benodigde budget niet halen en dat is natuurlijk een teleurstelling voor de spelers die aan het eind van het seizoen ook moeilijker te motiveren zijn om zich voor de werving in te zetten. Ons streven is dan ook om halverwege oktober alle gelden binnen te hebben zodat wij ons volledig kunnen richten op de organisatie van de teamuitjes en trainingskampen en alles wat daarbij komt kijken.

Alle het gelden die via de Vrienden van HBS binnen komen worden op een aparte rekening gestort en komt 100% ten goede van HBS 1.

Voor persoonlijk contact en vragen kunt u contact opnemen met een van de commissieleden:

  • Maarten Beemer        06-10075478
  • Don Heins                  0624622403
  • Johan Dewit               06-54652100
  • Dave de Bruin            0624286752
  • Willem Schofaerts      06-21868523